مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده عملکرد شرکت زنان کارآفرین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of women entrepreneurs’ firm performance in a hostile environment ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده عملکرد شرکت زنان کارآفرین در یک محیط خصمانه فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر کارآفرینی در عملکرد شرکت خانوادگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial paths to family firm performance ترجمه عنوان مقاله مسیر کارآفرینی در عملکرد شرکت خانوادگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر ورشکستگی و پویایی شرکت ها – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bankruptcy delay and firms’ dynamics ترجمه عنوان مقاله تاخیر ورشکستگی و پویایی شرکت ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی مخرب در بخش کسب و کار کوچک – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Destructive entrepreneurship in the small business sector: bankruptcy fraud in Sweden, 1830–2010 ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی مخرب در بخش کسب و کار کوچک: تقلب ورشکستگی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prospect theory and the effects of bankruptcy laws on entrepreneurial aspirations ترجمه عنوان مقاله نظریه چشم انداز و تاثیر قوانین ورشکستگی بر آرمان های کارآفرینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینان خلاق و فرهنگی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural and creative entrepreneurs: understanding the role of entrepreneurial identity ترجمه عنوان مقاله کارآفرینان خلاق و فرهنگی: درک نقش هویت کارآفرینی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee imagination and implications for entrepreneurs: inspiration from Chinese business enterprises ترجمه عنوان مقاله تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان: الهاماتی از شرکت های تجاری چینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی جای گیری در شغل توسط کارآفرینان زن – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How women entrepreneurs build embeddedness: A case study approach ترجمه عنوان مقاله چگونگی جای گیری در شغل توسط کارآفرینان زن: رویکرد مطالعه موردی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بیزی در تحقیقات تصمیم گیری کارآفرینی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bayesian analysis in entrepreneurship decision-making research: Review and future directions ترجمه عنوان مقاله تحلیل بیزی در تحقیقات تصمیم گیری کارآفرینی: مرور و جهت های آینده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی صنعت گری: یک برنامه تحقیقاتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Artisan entrepreneurship: a systematic literature review and research agenda ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی صنعت گری: یک بررسی ادبی سیستماتیک و برنامه تحقیقاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر مطالعات در آموزش کارآفرینی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله In Search of Alignment: A Review of Impact Studies in Entrepreneurship Education ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیر مطالعات در آموزش کارآفرینی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر استراتژی های بازاریابی و موفقیت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial Orientation’s effect on marketing strategies and success: implications for US firms entering Cuba ترجمه عنوان مقاله تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر استراتژی های بازاریابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع تا مصرف کنندگان – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competitive strategies among Ontario farms marketing direct to consumers ترجمه عنوان مقاله استراتژی های رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع انتاریو تا مصرف کنندگان فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان