مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات حق امتیاز انحصاری در رقابت های صنعتی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of franchising on industry competition: The moderating role of the hospitality industry ترجمه عنوان مقاله اثرات حق امتیاز انحصاری در رقابت های صنعتی: نقش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمان نوازی هوشمند (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem ترجمه عنوان مقاله مهمان نوازی هوشمند: پیوند و همکاری متقابل در جهت یک اکوسیستم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پژوهش مهمان نوازی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hospitality research: legacies and futures ترجمه عنوان مقاله پژوهش مهمان نوازی: یادبودها و آینده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مدیریت و گردشگری و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل آمیزه بازرایابی نوین برای نجات صنعت هتلداری: اسناد پس از بهار عربی مصر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A new marketing mix model to rescue the hospitality industry: Evidence from Egypt after the Arab Spring ترجمه عنوان مقاله  مدل آمیخته بازرایابی جدید جهت نجات صنعت مهمان نوازی: شواهد پس از بهار عربی مصر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  23  صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی عدالتی ادراک شده قیمت مدیریت عملکرد هتل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceived unfairness of prices resulting from yield management practices in hotels ترجمه عنوان مقاله  بی عدالتی ادراک شده قیمت ها ناشی از شیوه های مدیریت عملکرد در هتل ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انباشتگی عملکرد هتل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Knowledge sources, agglomeration, and hotel performance ترجمه عنوان مقاله  منابع دانش، انباشتگی و عملکرد هتل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  هتلداری مجله مجله تحقیقات بازاریابی – Journal of Business Research دانشگاه  گروه سازمان […]

مشاهده و دانلود رایگان