مقاله انگلیسی رایگان در مورد انرژی باد شهری: دیدگاه های بالقوه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban wind energy: Some views on potential and challenges ترجمه عنوان مقاله انرژی باد شهری: برخی از دیدگاه های بالقوه و چالش ها فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of universities in the knowledge management of smart city projects ترجمه عنوان مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of social innovation initiatives for sustainable urban development ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق تجربی از ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تهاجمی معماران در پروژه های ساختمانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marginalization and invasion of architects’ role on house projects: Institutional intervention inadequacy and super wicked problems ترجمه عنوان مقاله حاشیه نشینی و نقش تهاجمی معماران در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده غنای گونه ها فضاهای سبز شهری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of species richness within and across taxonomic groups in urban green spaces ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده غنای گونه ها در داخل و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات فضاهای سبز شهری بر سلامت ساکنان – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of urban green spaces on residents’ well-being ترجمه عنوان مقاله اثرات فضاهای سبز شهری بر سلامت ساکنان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban green space development using GIS-based multi-criteria analysis in Addis Ababa metropolis ترجمه عنوان مقاله توسعه فضای شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل چند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت زیست محیطی فضای سبز شهری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A conceptual framework to assess ecological quality of urban green space: a case study in Mashhad city, Iran ترجمه عنوان مقاله چارچوب مفهومی برای ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تنوع زیستی بر درک فضای سبز شهری – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of biodiversity and environment-related attitude on perception of urban green space ترجمه عنوان مقاله تأثیر تنوع زیستی و نگرش مربوط به محیط زیست بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و تحقیق برای سیستم های شهری نوظهور – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Toward the open city: design and research for emergent urban systems ترجمه عنوان مقاله به سوی شهر باز: طراحی و تحقیق برای سیستم های شهری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم گرمایش و خنک کننده خورشیدی در ساختمان – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Solar Heating and Cooling System in a Nearly Zero-Energy Building: A Case Study in China ترجمه عنوان مقاله یک سیستم گرمایش و خنک کننده خورشیدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلامت روان و طراحی شهری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mental health and urban design – zoning in on PTSD ترجمه عنوان مقاله سلامت روان و طراحی شهری – منطقه بندی در PTSD فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شهری یا عدم آن به عنوان سیاست – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban design—or lack thereof—as policy: the renewal of Bursa Doğanbey District ترجمه عنوان مقاله طراحی شهری یا عدم آن به عنوان سیاست: تجدید منطقه Bursa […]

مشاهده و دانلود رایگان