مقاله انگلیسی رایگان در مورد خط مشی گذاری شهری جهانی در آفریقا – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Global Urban Policymaking in Africa: A View from Angola Through the Redevelopment of the Bay of Luanda ترجمه عنوان مقاله خط مشی گذاری شهری جهانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خط مشی گذاری تطبیقی پویا برای شهر پایدار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic adaptive policymaking for the sustainable city: The case of automated taxis ترجمه عنوان مقاله خط مشی گذاری تطبیقی پویا برای شهر پایدار: مورد تاکسی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت شهروندی: چارچوب ارزیابی خط مشی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Citizen participation: towards a framework for policy assessment ترجمه عنوان مقاله مشارکت شهروندی: به سوی چارچوبی برای ارزیابی خط مشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An evaluation of participatory mapping methods to assess urban park benefits ترجمه عنوان مقاله یک ارزیابی مشارکتی روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصدیق ارزشمند بودن پارک های شهری با اطلاعات شادی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does happiness data say urban parks are worth it? ترجمه عنوان مقاله تصدیق ارزشمند بودن پارک های شهری با اطلاعات شادی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریشه کن کردن عقلانیت های تکاملی در طراحی شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From diversity to justice – Unraveling pluralistic rationalities in urban design ترجمه عنوان مقاله از تنوع به عدالت – ریشه کن کردن عقلانیت های تکاملی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک استراتژی برای طراحی شهری جمع سپاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Citizen Design Science: A strategy for crowd-creative urban design ترجمه عنوان مقاله علم طراحی شهروندی: یک استراتژی برای طراحی شهری جمع سپاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی قابلیت انعطاف پذیری طراحی شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From engineering to evolutionary, an overarching approach in identifying the resilience of urban design to flood ترجمه عنوان مقاله از مهندسی به تکامل، یک رویکرد کلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن خاک در اسناد برنامه ریزی شهری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consideration of soil in urban planning documents—a French case study ترجمه عنوان مقاله در نظر گرفتن خاک در اسناد برنامه ریزی شهری – مطالعه موردی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های سنجش از دور و مدل رشد شهری SLEUTH – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remote Sensing Data and SLEUTH Urban Growth Model: As Decision Support Tools for Urban Planning ترجمه عنوان مقاله داده های سنجش از دور و مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مشکل بو در چارچوب برنامه ریزی شهری یکپارچه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case study of odour nuisance evaluation in the context of integrated urban planning ترجمه عنوان مقاله مطالعه موردی ارزیابی مشکل بو در چارچوب برنامه ریزی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مکانی برای برنامه ریزی شهری در شهرداری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An easy-to-use spatial simulation for urban planning in smaller municipalities ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی مکانی کاربرد آسان برای برنامه ریزی شهری در شهرداری های کوچکتر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Internet of Things Data Analysis: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اینترنت اشیا: یک تحقیق فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان