مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه استفاده از ملاتونین بر مقاومت دارو در شیمی درمانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the use of melatonin overcome drug resistance in cancer chemotherapy? ترجمه عنوان مقاله غلبه استفاده از ملاتونین بر مقاومت دارو در شیمی درمانی سرطان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری ملاتونین از فعال سازی تکثیر گونه اکسیژن فعال – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin Inhibits Reactive Oxygen Species-Driven Proliferation, Epithelial-Mesenchymal Transition, and Vasculogenic Mimicry in Oral Cancer ترجمه عنوان مقاله جلوگیری ملاتونین از دوباره فعال سازی تکثیر گونه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان خون و جاذبه بسیار کم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Blood flow and microgravity ترجمه عنوان مقاله جریان خون و جاذبه بسیار کم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط خون و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر سازی جریان خون با اشعه فراصوتی آپتو آکوستیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Imaging of blood flow and oxygen state with a multi-segment optoacoustic ultrasound array ترجمه عنوان مقاله تصویر سازی جریان خون و وضعیت اکسیژن با اشعه فراصوتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم درمان پلی سیتمی ورا – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Polycythemia vera treatment algorithm 2018 ترجمه عنوان مقاله الگوریتم درمان پلی سیتمی ورا 2018 فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط خون […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم درمانی برای ازدیاد پلاکتهای خون ترمبوسیتمی – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Essential thrombocythemia treatment algorithm 2018 ترجمه عنوان مقاله الگوریتم درمانی ضروری برای ازدیاد پلاکتهای خون ترمبوسیتمی 2018 فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سارکوم میلوئید بعد از پیوند سلول بنیادی آلوژنیک برای سرطان خون – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Myeloid Sarcoma after Allogenic Stem Cell Transplantation for Acute Myeloid Leukemia: Successful Consolidation Treatment Approaches in Two Patients ترجمه عنوان مقاله سارکوم میلوئید بعد از پیوند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پسارونویسی پاسخ های استرس در سرطان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-transcriptional control of stress responses in cancer ترجمه عنوان مقاله کنترل پسارونویسی پاسخ های استرس در سرطان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning Identifies Stemness Features Associated with Oncogenic Dedifferentiation ترجمه عنوان مقاله شناسایی ویژگی های مرتبط با دگرگون آنکوژن با یادگیری ماشین فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی القاء قدرت تحمل ایمنی در بیماری هموفیلی A – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Review of Immune Tolerance Induction in hemophilia A ترجمه عنوان مقاله بررسی القاء قدرت تحمل ایمنی در بیماری هموفیلی A فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان ژن هدفمند پلاکت برای بیماری هموفیلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Platelet-Targeted Gene Therapy for Hemophilia ترجمه عنوان مقاله درمان ژن هدفمند پلاکت برای بیماری هموفیلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مراحل برای درمان شخصی بیماری هموفیلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Setting the stage for individualized therapy in hemophilia: What role can pharmacokinetics play? ترجمه عنوان مقاله تنظیم مراحل برای درمان شخصی بیماری هموفیلی: نقشی فارماکوکینتیک فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هنر درمانی در سرطان: زیبایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Art therapies in cancer – A non-negligible beauty and benefit ترجمه عنوان مقاله هنر درمانی در سرطان – زیبایی با اهمیت و مزیت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان