مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin in Tuberous Sclerosis Complex Analysis Using Modern Mathematical Modeling Methods ترجمه عنوان مقاله ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس با استفاده از روش های مدلسازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاتونین: تعدیل کننده عامل ضد التهابی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Melatonin as an Anti-Inflammatory Agent Modulating Inflammasome Activation ترجمه عنوان مقاله ملاتونین به عنوان تعدیل کردن عامل ضد التهابی فعال سازی اینفلامازوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفسیر پزشکی: غفلت از حقوق بشر – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Medical translation: the neglected human right ترجمه عنوان مقاله تفسیر پزشکی: غفلت از حقوق بشر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، حقوق گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهداشت و درمان، حقوق بشر و مدیریت بحران – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sanitation, human rights, and disaster management ترجمه عنوان مقاله بهداشت و درمان، حقوق بشر و مدیریت بحران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، حقوق، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواب گردشی در بیماران آریتمی قلبی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Comparison of Two Nights of Ambulatory Sleep Testing in Arrhythmia Patients ترجمه عنوان مقاله مقایسه آزمایش دو شب خواب گردشی در بیماران آریتمی قلبی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big Data and Data Science in Critical Care ترجمه عنوان مقاله کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده بهداشت رفتاری نیروی کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Future of the Behavioral Health Workforce: Optimism and Opportunity ترجمه عنوان مقاله آینده بهداشت رفتاری نیروی کار: خوش بینی و فرصت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت اندام تحتانی با سیگنال های الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detection of lower-limb movement intention from EEG signals ترجمه عنوان مقاله تشخیص قصد حرکت اندام تحتانی با سیگنال های الکتروانسفالوگرافی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه بیماری پارکینسون در بیماران – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the short-form health survey and the Parkinson’s disease questionnaire in patients with Parkinson’s disease ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرپذیری سلامتی کوتاه مدت و پرسشنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات رفتاری افسردگی مرتبط با صرع و مدل افسردگی اولیه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Different behavioral and pathological changes between epilepsyassociated depression and primary depression models ترجمه عنوان مقاله تغییرات رفتاری و پاتولوژیک بین افسردگی مرتبط با صرع و مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات اجتماعی مسئولانه HR و تاثیر آن بر سلامت کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Socially responsible HR practices and their effects on employees’ wellbeing: Empirical evidence from Catalonia, Spain ترجمه عنوان مقاله عملیات اجتماعی مسئولانه HR و اثرات آن ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of employees’ wellbeing on performance in the workplace ترجمه عنوان مقاله تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میوه خرما: عدم استفاده بهینه غذایی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Date fruit (Phoenix dactylifera L.): An underutilized food seeking industrial valorization ترجمه عنوان مقاله میوه خرما: عدم استفاده بهینه غذایی در جست و جوی صنعت تعیین […]

مشاهده و دانلود رایگان