مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Security using Image Processing and Deep Convolutional Neural Networks ترجمه عنوان مقاله امنیت با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی پیچشی عمیق فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار توسط شبکه حافظه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Software Reliability Prediction Model Using Improved Long Short Term Memory Network ترجمه عنوان مقاله مدلی برای پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک قابلیت اطمینان نرم افزار در صورت بی ثباتی زیرساخت – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Realizing Software Reliability in the Face of Infrastructure Instability ترجمه عنوان مقاله درک قابلیت اطمینان نرم افزار در صورت بی ثباتی زیرساخت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کاستی توسط مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Defect Analysis and Prediction by Applying the Multistage Software Reliability Growth Model ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل کاستی و پیش بینی با به کار بردن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم خبره پوششی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wearable Expert System Development: Definitions, Models and Challenges for the Future ترجمه عنوان مقاله توسعه سیستم خبره پوششی: تعاریف، مدل ها و چالش هایی برای آینده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار مبتنی بر SVR قوی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A robust weighted SVR-based software reliability growth model ترجمه عنوان مقاله مدل رشد قابلیت اطمینان نرم افزار مبتنی بر SVR قوی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار توسط تکنیک یادگیری ماشین – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Software reliability prediction using machine learning techniques ترجمه عنوان مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک محاسباتی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of Software Reliability using Bio Inspired Soft Computing Techniques ترجمه عنوان مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از تکنیک محاسباتی الهام […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Overview of Numalis Software Suite for Reliable Numerical Computation ترجمه عنوان مقاله مرور اجمالی نرم افزار Numalis برای محاسبات عددی قابل اعتماد فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق تجربی از تریگر های خطادار در سیستم عامل اندروید – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Empirical Investigation of Fault Triggers in Android Operating System ترجمه عنوان مقاله تحقیق تجربی از تریگر های خطادار در سیستم عامل اندروید فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه سیستم عامل اندروید گوگل، iOS اپل و ویندوز تلفن همراه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparative Study of Google Android, Apple iOS and Microsoft Windows Phone Mobile Operating Systems ترجمه عنوان مقاله مطالعه مقایسه ای از سیستم های عامل اندروید گوگل، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پایداری سیستم عامل اندروید سریع برای مشاهده برنامه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stability Improvement of an Accelerated Android Operating System for Application Observation ترجمه عنوان مقاله بهبود پایداری سیستم عامل اندروید سریع برای مشاهده برنامه فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت حجم کاری در سیستم مدیریت پایگاه داده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workload Management in Database Management Systems: A Taxonomy ترجمه عنوان مقاله مدیریت حجم کاری در سیستم های مدیریت پایگاه داده: یک طبقه بندی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان