مقاله مطالعه موردی چیست؟ + دانلود رایگان مقالات مطالعه موردی جدید به زبان انگلیسی

مقالات مطالعه موردی یا Case Study

 

موردپژوهی، نمونه‌پژوهی یا مطالعهٔ موردی یکی از روش‌های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی است. موردپژوهی، بررسی متمرکز و عمیق یک فرد، گروه، رویداد یا اجتماع است. راه‌های دیگر نمونه‌پژوهی شامل تجربه‌ها، بررسی آماری و کندوکاو داده‌های بایگانی‌شده می‌باشد. موردپژوهی بر اقدام عملی مبتنی است و به همین دلیل ممکن است پیچیده و میان‌رشته‌ای باشد و فرصت‌هایی را برای درک مسائل و جستارهای وابسته با نمونه پژوهش پدیدآورد.

 

برای دانلود رایگان جدیدترین مقالات مطالعه موردی روی رشته های زیر کلیک نمایید:

 

دانلود رایگان مقالات مطالعه موردی مدیریت