دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی یک اقتصاد چرخشی هوشمند – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی یک اقتصاد چرخشی هوشمند – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی یک اقتصاد چرخشی هوشمند: اصول راهنمایی برای پاسپورت های محصول دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Orchestrating a smart circular economy: Guiding principles for digital product passports نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اثر کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش کیفیت محصول صادراتی و پیچیدگی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته: آیا کیفیت نهادی اهمیت دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of export product quality and economic complexity for economic progress of developed economies: Does institutional quality matter? نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز اروپا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز اروپا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز طبیعی اروپا عنوان انگلیسی مقاله Energy transition or transformation? Power and politics in the European natural gas industry’s trasformismo انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بهره وری استفاده از بودجه عمومی برای آب و هوای متعادل – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بهره وری استفاده از بودجه عمومی برای آب و هوای متعادل – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل بهره وری استفاده از بودجه عمومی برای آب و هوای متعادل در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله The Analysis of Public Funds Utilization Efficiency for Climate Neutrality in the European Union Countries نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد چرخشی پایدار با بازیافت مواد کربنی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد چرخشی پایدار با بازیافت مواد کربنی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیافت همزمان مواد کربنی طبیعی و مصنوعی برای اقتصاد چرخشی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Co-recycling of natural and synthetic carbon materials for a sustainable circular economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای بازده فلزات گرانبها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای بازده فلزات گرانبها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست اقتصادی برای بازده فلزات گرانبها اهمیت دارد؟ بینش جدید از چارچوب TVP-VAR عنوان انگلیسی مقاله Do oil prices and economic policy uncertainty matter for precious metal returns? New insights from a TVP-VAR framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Asymmetric effects of oil shocks on economic policy uncertainty انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رفاه اجتماعی ناشی از افزایش تجارت برق بین آسیایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رفاه اجتماعی ناشی از افزایش تجارت برق بین آسیایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر رفاه اجتماعی ناشی از افزایش تجارت برق بین آسیایی عنوان انگلیسی مقاله Social welfare impact from enhanced Trans-Asian electricity trade انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امور مالی در حالات گذار جهانی: ترسیم نقشه سرمایه گذاری ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امور مالی در حالات گذار جهانی: ترسیم نقشه سرمایه گذاری ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امور مالی در حالات گذار جهانی: ترسیم نقشه سرمایه گذاری ها توسط فناوری به نیازهای مالی از طریق منبع عنوان انگلیسی مقاله Finance in global transition scenarios: Mapping investments by technology into finance needs by source انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضا برای امور مالی سبز: رفع محدودیت های مالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاضا برای امور مالی سبز: رفع محدودیت های مالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقاضا برای امور مالی سبز: رفع محدودیت های مالی در زمینه نوآوری سبز در چین عنوان انگلیسی مقاله Demand for green finance: Resolving financing constraints on green innovation in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست کاهش CO2 برای بخش توان حرارتی هند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست کاهش CO2 برای بخش توان حرارتی هند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست کاهش CO2 برای بخش توان حرارتی هندی: سود بالقوه حاصل از تجارت انتشار عنوان انگلیسی مقاله CO2 mitigation policy for Indian thermal power sector: Potential gains from emission trading انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های تجارت انتشارات آلاینده ها در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های تجارت انتشارات آلاینده ها در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و اجرای سیستم های تجارت انتشارات آلاینده ها در چین: بازتاب دوازده ساله عنوان انگلیسی مقاله Designing and implementing pollutant emissions trading systems in China: A twelve-year reflection انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مقید اقتصادی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC: یک برنامه سیستم آسانسور چند منبعی عنوان انگلیسی مقاله Economic constrained optimization for power balancing in a DC microgrid: A multi-source elevator system application انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر