دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Smart energy storage management via information systems design انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار اقتصادی در تولید فتوولتائیک پروسکایت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد پایدار اقتصادی در تولید فتوولتائیک پروسکایت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد پایدار اقتصادی در تولید فتوولتائیک پروسکایت عنوان انگلیسی مقاله Economically Sustainable Growth of Perovskite Photovoltaics Manufacturing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات عبور از شوک قیمت نفت بر تورم چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات عبور از شوک قیمت نفت بر تورم چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات عبور از شوک قیمت نفت بر تورم چین: یک تحلیل متغیر با زمان عنوان انگلیسی مقاله The pass-through effects of oil price shocks on China’s inflation: A time-varying analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفت شیل، قیمت های واقعی وست تگزاس اینترمیدیت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفت شیل، قیمت های واقعی وست تگزاس اینترمیدیت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نفت شیل، قیمت های واقعی وست تگزاس اینترمیدیت و بازده سهام ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Tight oil, real WTI prices and U.S. stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشار کربن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشار کربن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشارهای کربن در چین عنوان انگلیسی مقاله Emission reduction effect and carbon market efficiency of carbon emissions trading policy in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شوک قیمت نفت بر بورس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شوک قیمت نفت بر بورس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شوک قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار در کشورهای حوزه دریای خزر عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Oil Price Shocks on Stock Exchanges in Caspian Basin Countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید در جایگزینی تولید برق غیر قابل توزیع عنوان انگلیسی مقاله Does bulk electricity storage assist wind and solar in replacing dispatchable power production? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار برق سبز و قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار برق سبز و قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی مشوق های مالیاتی و یارانه ای به سمت یک بازار برق سبز و قابل اعتماد عنوان انگلیسی مقاله Designing tax and subsidy incentives towards a green and reliable electricity market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین: دیدگاه غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله Energy consumption and the influencing factors in China: A nonlinear perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی: چارچوبی برای ادغام شاخص های جغرافیایی، فناوری و اقتصادی برای تجزیه و تحلیل بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Solar energy potential assessment: A framework to integrate geographic, technological, and economic indices for a potential analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم در مواجهه با شوک های نفتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم در مواجهه با شوک های نفتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحکیم انتظارات تورم در مواجهه با شوک های نفتی و در مجاورت ZLB (حد پایین صفر): داستانی از دو هدف عنوان انگلیسی مقاله Anchoring inflation expectations in the face of oil shocks & in the proximity of ZLB: A tale of two targeters انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل هایی برای مشکل پخش بار اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل هایی برای مشکل پخش بار اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل هایی برای مشکل پخش بار اقتصادی شامل مزارع بادی با استفاده از روش الگوریتم بازار بورس عنوان انگلیسی مقاله Solution to economic emission dispatch problem including wind farms using Exchange Market Algorithm Method انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرصت های سرمایه گذاری، عدم اطمینان و تجدید پذیر ها در بازار برق اروپا عنوان انگلیسی مقاله Investment opportunities, uncertainty, and renewables in European electricity markets انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر