دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قطع برق و عملکرد شرکت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قطع برق و عملکرد شرکت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قطع برق و عملکرد شرکت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا عنوان انگلیسی مقاله Power outages and firm performance in Sub-Saharan Africa انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و مدیریت ریسک توسعه گاز طبیعی مایع – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و مدیریت ریسک توسعه گاز طبیعی مایع – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک و مدیریت ریسک توسعه گاز طبیعی مایع در گلدستون، استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Risk management and risk governance of liquefied natural gas development in Gladstone, Australia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز حسابداری هزینه های گرماسنجی مقایسه ای و ارزیابی کل انرژی تولید شده توسط موتور با استفاده از بیوگاز عنوان انگلیسی مقاله A comparative thermoeconomic cost accounting analysis and evaluation of biogas engine-powered cogeneration انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه‌گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه‌گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه‌گذاری‌ چین در بخش انرژی اروپا؛ تحلیل راهکارها و مشوق‌‌های سیاستی عنوان انگلیسی مقاله Chinese energy investments in Europe: An analysis of policy drivers and approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی حسابرسی های انرژی در سازمان های کسب و کار کوچک – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی حسابرسی های انرژی در سازمان های کسب و کار کوچک – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی حسابرسی های انرژی در سازمان های کسب و کار کوچک عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of energy audits in small business organizations انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علیت مصرف انرژی، برق و تولید ناخالص داخلی: مورد روسیه در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ عنوان انگلیسی مقاله Energy Consumption, electricity, and GDP Causality; The Case of Russia, 1990-2011 انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس انداز، درآمد و مصرف انرژی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پس انداز، درآمد و مصرف انرژی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پس انداز و درآمد بر مصرف انرژی تاثیر می گذارند؟ شواهدی از کشورهای G-7 عنوان انگلیسی مقاله Do Savings and Income affect energy consumption? An Evidence from G-7 countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت دولتی و خصوصی، پاسخی به تغییرات جوی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت دولتی و خصوصی، پاسخی به تغییرات جوی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت دولتی و خصوصی به عنوان یک پاسخ سیاسی به تغییرات جوی عنوان انگلیسی مقاله Public-private partnerships as a policy response to climate change انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای آفریقا – Sage 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای آفریقا – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Growth Effect of Export Promotion on Non-oil Output in Sub-Saharan Africa (1970–۲۰۱۴) ترجمه عنوان مقاله تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای جنوب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال انرژی های تجدید پذیر – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال انرژی های تجدید پذیر – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable energy transition: a market-driven solution for the energy and environmental concerns in Chile ترجمه عنوان مقاله انتقال انرژی های تجدید پذیر: یک راه حل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تخریب محیط زیست – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تخریب محیط زیست – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable and non-renewable energy consumption, environmental degradation and economic growth in Tunisia ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی های تجدید پذیر و غیر قابل تجدید، تخریب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد پذیرش فناوری خانوار در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد پذیرش فناوری خانوار در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economics of household technology adoption in developing countries: Evidence from solar technology adoption in rural India ترجمه عنوان مقاله اقتصاد پذیرش فناوری های خانوار در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تعارضات عملکردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تعارضات عملکردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Influence of functional conflicts on marketing capability in channel relationships ترجمه عنوان مقاله تاثیر تعارضات عملکردی بر قابلیت بازاریابی در روابط کانال فرمت مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر