دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه پاسخ به تقاضا در بازار برق عمده فروشی سنگاپور (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه پاسخ به تقاضا در بازار برق عمده فروشی سنگاپور (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Demand response program in Singapore’s wholesale electricity market ترجمه عنوان مقاله برنامه پاسخ به تقاضا در بازار برق عمده فروشی سنگاپور فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تصادفی ذخیره انرژی در بازارهای عمده فروشی برق (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تصادفی ذخیره انرژی در بازارهای عمده فروشی برق (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stochastic valuation of energy storage in wholesale power markets ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تصادفی ذخیره انرژی در بازارهای عمده فروشی برق فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش صرف ریسک بازار نفت خالص (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش صرف ریسک بازار نفت خالص (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Higher Moment Risk Premiums for the Crude Oil Market: A Downside and Upside Conditional Decomposition ترجمه عنوان مقاله افزایش صرف ریسک بازار نفت خالص: تقسیم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اوپک در مقابل شیل آمریکا (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اوپک در مقابل شیل آمریکا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله OPEC vs US shale: Analyzing the shift to a market-share strategy ترجمه عنوان مقاله اوپک در مقابل شیل آمریکا: تجزیه و تحلیل انتقال به یک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا اخبار اوپک بر قیمت نفت تاثیر می گذارد؟ (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا اخبار اوپک بر قیمت نفت تاثیر می گذارد؟ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do OPEC announcements influence oil prices? ترجمه عنوان مقاله آیا اخبار اوپک بر قیمت نفت تاثیر می گذارد؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پویای بلندمدت بین قیمت نفت خام اوپک و غیر اوپک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پویای بلندمدت بین قیمت نفت خام اوپک و غیر اوپک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Long run dynamic volatilities between OPEC and non-OPEC crude oil prices ترجمه عنوان مقاله نوسانات پویای بلندمدت بین قیمت نفت خام اوپک و غیر اوپک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارتل سازی ناکافی در اوپک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارتل سازی ناکافی در اوپک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Imperfect cartelization in OPEC ترجمه عنوان مقاله کارتل سازی ناکافی در اوپک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تعادل بازار انرژی با عوامل متعدد (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تعادل بازار انرژی با عوامل متعدد (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents ترجمه عنوان مقاله مدل سازی تعادل بازار انرژی با عوامل متعدد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده انرژی برای خطوط هوایی – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده انرژی برای خطوط هوایی – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEA ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر