دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره میدان جریان و ویژگی های اقتصادی سیستم تهویه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره میدان جریان و ویژگی های اقتصادی سیستم تهویه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی درباره میدان جریان و ویژگی های اقتصادی سیستم تهویه موازی پوش پول عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on the flow field and economic characteristics of parallel push-pull ventilation system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن در مقیاس بزرگ در صنایع شیمایی مدرن زغال در چین عنوان انگلیسی مقاله Cost curve of large-scale deployment of CO2-enhanced water recovery technology in modern coal chemical industries in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های مختلف برچسب زنی و تاثیر بر پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های مختلف برچسب زنی و تاثیر بر پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتومبیل های کم مصرف خرید مصرف کننده: چگونه طرح های مختلف برچسب زنی می توانند بر پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت تاثیر بگذارند عنوان انگلیسی مقاله Consumer purchases of energy-efficient cars: How different labelling schemes could affect consumer response to price changes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل بیست و سه – برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Chapter Twenty Three – Activity-Based Costing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری خارجی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری خارجی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Effect of foreign direct investments, economic development and energy consumption on greenhouse gas emissions in developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر کارآیی انرژی باد در کشورهای اتحادیه اروپا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر کارآیی انرژی باد در کشورهای اتحادیه اروپا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر کارآیی انرژی باد در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting the efficiency of wind power in the European Union countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بازار تبادل انرژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بازار تبادل انرژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بازار تبادل انرژی: موردی از یونان عنوان انگلیسی مقاله Market design of an energy exchange: The case of Greece انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزین بودن یا نبودن انرژی های نو برای سرمایه گذاران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزین بودن یا نبودن انرژی های نو برای سرمایه گذاران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا انرژی های نو جایگزین واقعی برای سرمایه گذاران هستند؟ عنوان انگلیسی مقاله Are alternative energies a real alternative for investors? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی مشخص سیمان در تایلند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی مشخص سیمان در تایلند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی مشخص سیمان در تایلند عنوان انگلیسی مقاله Specific energy consumption of cement in Thailand انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی ها و عوامل تعیین کننده مصرف انرژی خانوار روستایی در چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی ها و عوامل تعیین کننده مصرف انرژی خانوار روستایی در چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی ها و عوامل تعیین کننده مصرف انرژی خانوار روستایی در چین عنوان انگلیسی مقاله Rural household energy consumption characteristics and determinants in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجدید نظر در مورد پویایی شناسی بیماری هلندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجدید نظر در مورد پویایی شناسی بیماری هلندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجدید نظر در مورد پویایی شناسی بیماری هلندی عنوان انگلیسی مقاله Dutch Disease Dynamics Reconsidered انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام کوتاه مدت هزینه های انرژی تجدید پذیر متغیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام کوتاه مدت هزینه های انرژی تجدید پذیر متغیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام کوتاه مدت هزینه های انرژی تجدید پذیر متغیر: کاهش اجباری توان تولیدی باد و تعادل در انگلستان و آلمان عنوان انگلیسی مقاله Short-term integration costs of variable renewable energy: Wind curtailment and balancing in Britain and Germany انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت انرژی و شرایط تقاضای انرژی در اتیوپی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت انرژی و شرایط تقاضای انرژی در اتیوپی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت انرژی و شرایط تقاضای انرژی در اتیوپی: چشم اندازی به بهبود بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای عنوان انگلیسی مقاله Ethiopian energy status and demand scenarios: Prospects to improve energy efficiency and mitigate GHG emissions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر