دانلود رایگان مقاله ISI توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع و مشوقها برای توسعه شهری پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع و مشوقها برای توسعه شهری پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موانع و مشوقها برای توسعه شهری پایدار: تحلیلی در مورد پذیرش پروژه های LEED-ND عنوان انگلیسی مقاله Barriers and incentives for sustainable urban development: An analysis of the adoption of LEED-ND projects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد و تورم – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد و تورم – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فساد و تورم: شواهدی از ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Corruption and inflation: evidence from US states انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراکی و چارچوب مدل جامع کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراکی و چارچوب مدل جامع کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقتصاد اشتراکی: چارچوب مدل جامع کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The sharing economy: A comprehensive business model framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضمین توسعه پایدار با مهار مصرف گرایی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضمین توسعه پایدار با مهار مصرف گرایی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تضمین توسعه پایدار با مهار مصرف گرایی: چشم انداز اقتصادی و معنوی عنوان انگلیسی مقاله Ensuring sustainable development by curbing consumerism: An eco‐spiritual perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ثبات سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ثبات سازمانی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ثبات سازمانی: چه کسی چه کسی را هدایت می کند؟ عنوان انگلیسی مقاله Foreign direct investment and institutional stability: who drives whom? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست پولی بدون بهره و تأثیر آن بر تورم و نرخ بیکاری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست پولی بدون بهره و تأثیر آن بر تورم و نرخ بیکاری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست پولی بدون بهره و تأثیر آن بر تورم و نرخ بیکاری عنوان انگلیسی مقاله Interest-free monetary policy and its impact on inflation and unemployment rates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران و کاربرد مرکزگرایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران و کاربرد مرکزگرایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران: کاربرد مرکزگرایی عنوان انگلیسی مقاله Complex networks analysis in Iran stock market: The application of centrality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیرات ارزش های فرهنگی ملی بر قصد افراد برای مشارکت کردن در اقتصاد مشارکتی نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله The effects of national cultural values on individuals’ intention to participate in peer-to-peer sharing economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بازار تبادل انرژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بازار تبادل انرژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بازار تبادل انرژی: موردی از یونان عنوان انگلیسی مقاله Market design of an energy exchange: The case of Greece انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان ساخت و کانال اختیارات حقیقی سرمایه گذاری مسکونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان ساخت و کانال اختیارات حقیقی سرمایه گذاری مسکونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان ساخت و کانال اختیارات حقیقی سرمایه گذاری مسکونی عنوان انگلیسی مقاله Time to build and the real-options channel of residential investment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش برنامه ریزی در فرایند توسعه پایدار در زمینه آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش برنامه ریزی در فرایند توسعه پایدار در زمینه آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش برنامه ریزی در فرایند توسعه پایدار در زمینه آموزش عالی عنوان انگلیسی مقاله The role of planning in implementing sustainable development in a higher education context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وام های معوقه و پویایی سیاست های پولی در غنا عنوان انگلیسی مقاله Non-performing loans and monetary policy dynamics in Ghana انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر در ایجاد هم حرکتی در بازار سهام اتحادیه اروپائی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر در ایجاد هم حرکتی در بازار سهام اتحادیه اروپائی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه عواملی باعث هم حرکتی در بازار سهام اتحادیه اروپائی می شود؟ عنوان انگلیسی مقاله What drives European Union stock market co-movements? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر