دانلود رایگان مقاله ISI توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله	یک چارچوب مبنی بر شاخص اقتصاد کلان راهبردی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله یک چارچوب مبنی بر شاخص اقتصاد کلان راهبردی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مبنی بر شاخص اقتصاد کلان راهبردی به منظور تولید خودکار پیش بینی های فروش فنی عنوان انگلیسی مقاله A leading macroeconomic indicators’ based framework to automatically generate tactical sales forecasts انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک تورم متغیر با زمان و بازده سهام عنوان انگلیسی مقاله Time-varying inflation risk and stock returns انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت توسعه پایدار در معادن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت توسعه پایدار در معادن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پویا از قابلیت توسعه پایدار در معادن زغال سنگ عنوان انگلیسی مقاله Dynamic analysis of the sustainable development capability of coal cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی بازار سهام در شرق و جنوب شرقی آسیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی بازار سهام در شرق و جنوب شرقی آسیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی بازار سهام در شرق و جنوب شرقی آسیا: نقش عوامل جهانی عنوان انگلیسی مقاله Stock market integration in East and Southeast Asia: The role of global factors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه انسانی و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه انسانی و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییرات جمعیتی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کره عنوان انگلیسی مقاله Demographic change, human capital, and economic growth in Korea انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد رابطه تجربی بین گردشگری و رشد اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله On the empirical relationship between tourism and economic growth انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تنوع در تجارت بین المللی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تنوع در تجارت بین المللی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر پذیری در کوچک و بزرگ: عدم تنوع در تجارت بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Volatility in the small and in the large: The lack of diversification in international trade انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی راه پایداری محیط زیست – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی راه پایداری محیط زیست – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی راه پایداری محیط زیست: نقش توسعه اقتصادی و تحقیق و توسعه در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله An Assessment of Environmental Sustainability Corridor: The Role of Economic Expansion and Research and Development in EU Countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های مختلف برچسب زنی و تاثیر بر پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های مختلف برچسب زنی و تاثیر بر پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتومبیل های کم مصرف خرید مصرف کننده: چگونه طرح های مختلف برچسب زنی می توانند بر پاسخ مصرف کننده به تغییرات قیمت تاثیر بگذارند عنوان انگلیسی مقاله Consumer purchases of energy-efficient cars: How different labelling schemes could affect consumer response to price changes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت یادگیری اجتماعی برای ارزش گذاری غیر بازاری عنوان انگلیسی مقاله The importance of social learning for non-market valuation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل پویا از رقابت کیفیت با قیمت های درونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل پویا از رقابت کیفیت با قیمت های درونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل پویا از رقابت کیفیت با قیمت های درونی عنوان انگلیسی مقاله A dynamic model of quality competition with endogenous prices انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Inflation and income inequality in developed and developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات مالی و پیش بینی های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات مالی و پیش بینی های اقتصاد کلان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اطلاعات مالی و پیش بینی های اقتصاد کلان عنوان انگلیسی مقاله Financial information and macroeconomic forecasts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر