دانلود رایگان مقاله ISI توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Inflation expectations and the recovery from the Great Depression in Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش در مقابل حقوق مالکیت معنوی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاداش در مقابل حقوق مالکیت معنوی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاداش در مقابل حقوق مالکیت معنوی زمانی که تعهد محدود است عنوان انگلیسی مقاله Rewards versus intellectual property rights when commitment is limited انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش نوآوری در اقتصاد زیستی – بحث مفهومی و تجربیات آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Measuring innovation in the bioeconomy – Conceptual discussion and empirical experiences انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی در مدلی با فرار مالیاتی درآمد سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی در مدلی با فرار مالیاتی درآمد سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هنجارهای اجتماعی و رشد اقتصادی در مدلی با فرار مالیاتی درآمد سرمایه و نیروی کار عنوان انگلیسی مقاله Social norms and economic growth in a model with labor and capital income tax evasion انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کاهش ابعاد در انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل خوشه ای در شرایط مختلف بازار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کاهش ابعاد در انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل خوشه ای در شرایط مختلف بازار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کاهش ابعاد در انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل خوشه ای در شرایط مختلف بازار عنوان انگلیسی مقاله Effect of dimensionality reduction on stock selection with cluster analysis in different market situations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ذخیره انرژی هوشمند از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Smart energy storage management via information systems design انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصطکاک های مالی و پویایی صادرات در کاهش ارزش پول بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Financial frictions and export dynamics in large devaluations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تولید ناخالص و تثبیت تورم در یک چارچوب کینزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تولید ناخالص و تثبیت تورم در یک چارچوب کینزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هدف گذاری اسمی تولید ناخالص داخلی، فعالیت اقتصادی واقعی و تثبیت تورم در یک چارچوب کینزی جدید عنوان انگلیسی مقاله Nominal GDP targeting, real economic activity and inflation stabilization in a new Keynesian framework انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مقررات-ریسک پذیری تحت فشار رقابتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط مقررات-ریسک پذیری تحت فشار رقابتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط مقررات-ریسک پذیری تحت فشار رقابتی: سیستم بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان انگلیسی مقاله The regulations–risk taking nexus under competitive pressure: What about the Islamic banking system? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی پذیری بازده سهام از منظر یک مدل آمیخته عنوان انگلیسی مقاله Stock return predictability from a mixed model perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت یک تئوری رشد پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سمت یک تئوری رشد پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از کمبود تا رونق: به سمت یک تئوری رشد پایدار عنوان انگلیسی مقاله Through scarcity to prosperity: Toward a theory of sustainable growth انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگی های معامله بر موفقیت برون سپاری لجستیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگی های معامله بر موفقیت برون سپاری لجستیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویژگی های معامله بر موفقیت برون سپاری لجستیک: یک مدل میانجی گری تعدیل شده عنوان انگلیسی مقاله The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشار کربن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشار کربن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر کاهش انتشار و بهره وری بازار کربن در جهت سیاست تجارت انتشارهای کربن در چین عنوان انگلیسی مقاله Emission reduction effect and carbon market efficiency of carbon emissions trading policy in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر