دانلود رایگان مقاله ISI توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی - صفحه 10 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی شرکت هزینه عاملیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی شرکت هزینه عاملیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality ترجمه عنوان مقاله  ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های عاملیت و کیفیت حسابرسی (ممیزی) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۰ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری، اقتصاد و علوم سیاسی گرایش های مرتبط  حسابرسی، توسعه اقتصادی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت  – ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت – ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Location determinants of high-growth firms ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده موقعیت شرکت ها با رشد بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط مدیریت کسب و کار MBA، کارآفرینی،توسعه اقتصادی و برنامه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش سهامدار با مکانیسم حکومت شرکتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش سهامدار با مکانیسم حکومت شرکتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis  of Malaysian Listed Companies ترجمه عنوان مقاله  آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Voluntary corporate governance structure and financial distress: Evidence from Australia ترجمه عنوان مقاله ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: سندی از استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط مهندسی مالی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame ترجمه عنوان مقاله تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک برای تحلیل پوششی داده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک برای تحلیل پوششی داده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using Genetic Algorithms for Maximizing Technical Efficiency in Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله  استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماشین آلات آزادسازی و طرح اقتصادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماشین آلات آزادسازی و طرح اقتصادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Research note: Machinery, manumission, and economic machinations ترجمه عنوان مقاله  مقاله ‌ای تحقیقاتی: ماشین آلات، آزادسازی و طرح های اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط  توسعه اقتصادی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی اقتصادی کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشور ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادی اقتصادی کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشور ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries ترجمه عنوان مقاله  چگونه آزادی اقتصادی، کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای OECD را تحت تاثیر قرار می دهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China ترجمه عنوان مقاله  جریان نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکتی در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵۰ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز اولویت استراتژیک ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز اولویت استراتژیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Professional Training of Future Green Economy Specialists and Strategic Priorities for Sustainable Subsurface Management ترجمه عنوان مقاله  آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختار فیزیکی اقتصاد شهری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختار فیزیکی اقتصاد شهری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The physical structure of urban economies — Comparative assessment ترجمه عنوان مقاله  ساختار فیزیکی اقتصاد شهری – ارزیابی مقایسه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و معماری گرایش های مرتبط  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مجله  پیش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژیکی سازمانی سیاست زیست محیطی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژیکی سازمانی سیاست زیست محیطی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Diversely moving towards a green economy: Techno-organisational decarbonisation trajectories and  environmental policy in EU sectors ترجمه عنوان مقاله  حرکت به طور متفاوت به سوی یک اقتصاد سبز : مسیرهای Decarbonisation تکنولوژیکی سازمانی و سیاست زیست  محیطی در بخش های اتحادیه اروپا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر