دانلود رایگان مقاله ISI توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 10 - آی اس آی دانلود

پایان نامه انگلیسی صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی – ۲۰۲۲

پایان نامه انگلیسی صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی – ۲۰۲۲

  مشخصات پایان نامه ترجمه عنوان پایان نامه صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم عنوان انگلیسی پایان نامه Technology-Intensive Exports, R&D, Human Capital, and Economic Growth in the Twenty-First Century سال انتشار پایان نامه ۲۰۲۲ تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود پایان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موافقت نامه های تجاری و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی: شواهد تجربی  از آمریکای لاتین – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موافقت نامه های تجاری و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی: شواهد تجربی از آمریکای لاتین – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موافقت نامه های تجاری و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی: شواهد تجربی از آمریکای لاتین عنوان انگلیسی مقاله Trade agreements and participation in global value chains: Empirical evidence from Latin America انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر زنجیره های ارزش جهانی – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر زنجیره های ارزش جهانی – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کووید-۱۹ بر زنجیره های ارزش جهانی: انقطاع در تولید ابزار غیر ضروری عنوان انگلیسی مقاله The impact of COVID-19 on global value chains: Disruption in nonessential goods production انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در موردآیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در موردآیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مشوق های اقتصادی برای حضانت مشترک می تواند به کودکانی که والدینشان طلاق گرفته آسیب وارد کند؟ شواهدی از تغییر حالت در قوانین نفقه فرزند عنوان انگلیسی مقاله Can economic incentives for joint custody harm children of divorced parents? Evidence from state variation in child support laws انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش فقر با تجارت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش فقر با تجارت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش فقر با تجارت الکترونیکی: مشمولیت روستا و سیاست های تظاهرات در مناطق روستایی چین عنوان انگلیسی مقاله Poverty alleviation through e-commerce: Village involvement and demonstration policies in rural China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری اثرات ایجاد تجارت توافق نامه های تجارت آزاد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری اثرات ایجاد تجارت توافق نامه های تجارت آزاد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری اثرات ایجاد تجارت توافق نامه های تجارت آزاد: شواهدی از تجارت مشروبات الکی در آسیای شرقی عنوان انگلیسی مقاله Measuring trade creation effects of free trade agreements: Evidence from wine trade in East Asia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر فعالیت های اقتصاد اشتراکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر فعالیت های اقتصاد اشتراکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کووید-۱۹ بر فعالیت های اقتصاد اشتراکی عنوان انگلیسی مقاله The effect of the Covid-19 on sharing economy activities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نقد بوم شناختی حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نقد بوم شناختی حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک نقد بوم شناختی حسابداری: اقتصاد چرخشی و کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله An ecological critique of accounting: The circular economy and COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند؟ تأثیر رهبری زنجیره تأمین عنوان انگلیسی مقاله How should a capital-constrained servicizing manufacturer search for financing? The impact of supply chain leadership انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بشردوستانه-سرمایه گذاری جمعی-مشارکت: یک مطالعه اثبات مفهوم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بشردوستانه-سرمایه گذاری جمعی-مشارکت: یک مطالعه اثبات مفهوم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بشردوستانه-سرمایه گذاری جمعی-مشارکت: یک مطالعه اثبات مفهوم برای تأمین مالی پایدار در انتقال انرژی کم کربن عنوان انگلیسی مقاله Philanthropic-crowdfunding-partnership: A proof-of-concept study for sustainable financing in low-carbon energy transitions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر عنوان انگلیسی مقاله Exploring supply chain network resilience in the presence of the ripple effect انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کسب و کار خانوادگی— یک حلقه مفقوده در اقتصاد؟ عنوان انگلیسی مقاله Family business—A missing link in economics? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای ASEAN عنوان انگلیسی مقاله Inflation cycle synchronization in ASEAN countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر