دانلود رایگان مقاله ISI فقر به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI فقر (Poverty) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف فقر: فقر یا تهیدستی یا تنگدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌ های مادی یا پول است. فقر مطلق به اینکه فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، اشاره دارد. یعنی چیزهایی نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه. فقرِ نسبی اشاره دارد به نداشتنِ سطحی معمول یا اجتماعاً پذیرفته از منابع یا درآمد در مقایسه با سایر افراد آن جامعه یا کشور.
رشته های مرتبط: علوم اجتماعی و اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده فقر اینجا کلیک نمایید.