دانلود رایگان مقالات مروری اقتصاد - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد چرخشی و رفتار مصرف کننده – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد چرخشی و رفتار مصرف کننده – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقتصاد چرخشی و رفتار مصرف کننده: مرور مطالعات پیشین و مسیرهای تحقیق عنوان انگلیسی مقاله The circular economy and consumer behaviour: Literature review and research directions نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیچیدگی مدل‌ داده و عملکرد در معماری‌ مبتنی بر کارگزار اینترنت/وب از اشیا – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پیچیدگی مدل‌ داده و عملکرد در معماری‌ مبتنی بر کارگزار اینترنت/وب از اشیا – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت پیچیدگی مدل‌های داده و عملکرد در معماری‌های مبتنی بر کارگزار اینترنت/وب از اشیا عنوان انگلیسی مقاله Managing complexity of data models and performance in broker-based Internet/Web of Things architectures نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: بررسی جامع از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Financial fraud detection applying data mining techniques: A comprehensive review from 2009 to 2019 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجران جهانی: درک پیامدهای تجارت و مدیریت بین المللی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجران جهانی: درک پیامدهای تجارت و مدیریت بین المللی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهاجران جهانی: درک پیامدهای تجارت و مدیریت بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Global migrants: Understanding the implications for international business and management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر اقتصاد حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر اقتصاد حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر اقتصاد حمل و نقل عمومی عنوان انگلیسی مقاله A review of public transport economics انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری عنوان انگلیسی مقاله Reviewing financing barriers and strategies for urban nature-based solutions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار اجتماعی در استادیوم ها بر مدیر برنامه ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار اجتماعی در استادیوم ها بر مدیر برنامه ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فشار اجتماعی در استادیوم ها: آیا مدیر برنامه ها بدون حمایت جمعیت تغییر رفتار می دهند؟ عنوان انگلیسی مقاله Social pressure in the stadiums: Do agents change behavior without crowd support? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا ویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پاندمی کرونا ویروس و کووید ۱۹: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراکی و چارچوب مدل جامع کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراکی و چارچوب مدل جامع کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقتصاد اشتراکی: چارچوب مدل جامع کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The sharing economy: A comprehensive business model framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری: مروری بر رویکردها عنوان انگلیسی مقاله Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز بیوتکنولوژی و زیست محیطی در مالزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز بیوتکنولوژی و زیست محیطی در مالزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز بیوتکنولوژی و زیست محیطی در مالزی عنوان انگلیسی مقاله The biotechnology and bioeconomy landscape in Malaysia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدل پیش بینی ورشکستگی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدل پیش بینی ورشکستگی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک مدل پیش بینی ورشکستگی: به سوی چارچوبی برای انتخاب ابزاری عنوان انگلیسی مقاله Systematic review of bankruptcy prediction models: Towards a framework for tool selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات مروری اقتصاد (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI