دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری مالیاتی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب شده به عنوان مزایای غذای مکمل و پس اندازها – وایلی ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب شده به عنوان مزایای غذای مکمل و پس اندازها – وایلی ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب شده به عنوان مزایای غذای مکمل و پس اندازها برای ابزار بادوام عنوان انگلیسی مقاله The Earned Income Tax Credit as supplementary food benefits and savings for durable goods انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکاری صورت های مالی و تلفیق بهشت مالیاتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکاری صورت های مالی و تلفیق بهشت مالیاتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الحاق بهشت مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی عنوان انگلیسی مقاله Tax haven incorporation and financial reporting transparency انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهد تجربی از بازی های فرار مالیاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهد تجربی از بازی های فرار مالیاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه کسی متوقف میکند دروغ گویی را در زمان یاد کردن سوگند؟ شواهد تجربی از بازی های فرار مالیاتی عنوان انگلیسی مقاله Who’ll stop lying under oath? Empirical evidence from tax evasion games انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان نمیباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت: موردی از بازار سرمایه مصری عنوان انگلیسی مقاله Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Tax Morale and International Tax Evasion انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده عنوان انگلیسی مقاله Gated Mixture Variational Autoencoders for Value Added Tax audit case selection انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیرانی با تجربه خارجی و فرار مالیاتی شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Directors with foreign experience and corporate tax avoidance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سهمیه مالیاتی و بار مالیاتی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سهمیه مالیاتی و بار مالیاتی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سهمیه مالیاتی و بار مالیاتی شرکت: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Economic policy uncertainty, tax quotas and corporate tax burden: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی، فساد و فرار مالیاتی – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی، فساد و فرار مالیاتی – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباطات سیاسی، فساد و فرار مالیاتی: یک تحقیق سراسری عنوان انگلیسی مقاله Political connections, corruption and tax evasion: a cross-country investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد عنوان انگلیسی مقاله Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نتایج حسابرسی مالیاتی بر گزارش و ارزیابی مزایای مالیات سازماندهی نشده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نتایج حسابرسی مالیاتی بر گزارش و ارزیابی مزایای مالیات سازماندهی نشده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر نتایج حسابرسی مالیاتی بر گزارش و ارزیابی مزایای مالیات سازماندهی نشده عنوان انگلیسی مقاله The effect of tax audit outcomes on the reporting and valuation of unrecognized tax benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نرخ بهره سود سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نرخ بهره سود سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر برآورد نرخ بهره سود سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها و کنترل برای نظارت مدیر خارجی عنوان انگلیسی مقاله The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance and controlling for outside director monitoring انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه عنوان انگلیسی مقاله Taxes, start-up costs, and innovative entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master […]