دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 26 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial reporting of intangible assets in Islamic finance ترجمه عنوان مقاله گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible Investment and Firm Performance ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impairment of intangible assets and disclosure by Italian banks ترجمه عنوان مقاله اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible assets on the balance sheet and audit fees ترجمه عنوان مقاله دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم اعطای اعتبار به SMEs – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم اعطای اعتبار به SMEs – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of perceived default risk and accounting information quality on the decision to grant credit to SMEs ترجمه عنوان مقاله تأثیر ریسک پیش فرض درک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد آینده بورس شرکت های چینی تحت گزارش ASBE-IFRS – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد آینده بورس شرکت های چینی تحت گزارش ASBE-IFRS – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings Benchmarks, Earnings Management and Future Stock Performance of Chinese Listed Companies reporting under ASBE-IFRS ترجمه عنوان مقاله معیارهای درآمدها، مدیریت سود و عملکرد آینده بورس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی: شواهد تجربی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی و عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی و عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real Earnings Management and Information Asymmetry in the Equity Market ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود واقعی و عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت سهامداران اقلیت و مدیریت سود – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت سهامداران اقلیت و مدیریت سود – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Minority shareholder participation and earnings management A test of catering theory ترجمه عنوان مقاله مشارکت سهامداران اقلیت و مدیریت سود: آزمون تئوری پذیرش فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit quality during the global financial crisis: The investors’ perspective ترجمه عنوان مقاله کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی: دیدگاه سرمایه گذاران فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مالکیت دولتی بر کیفیت درآمد – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مالکیت دولتی بر کیفیت درآمد – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of state ownership on earnings quality: evidence across public and private European firms ترجمه عنوان مقاله نقش مالکیت دولتی بر کیفیت درآمد: شواهدی در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کيفيت درآمد بر سرمايه گذاری اضافی نقدینگی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کيفيت درآمد بر سرمايه گذاری اضافی نقدینگی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings Quality Effect on Corporate Excess Cash Holdings and Their Marginal Value ترجمه عنوان مقاله تاثیر کيفيت درآمد بر سرمايه گذاری اضافی نقدینگی شرکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dividends and earnings quality: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر