دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 26 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دارایی های نامشهود و بدهی ها در عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دارایی های نامشهود و بدهی ها در عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of intangible assets and liabilities in firm performance: empirical evidence ترجمه عنوان مقاله نقش دارایی های نامشهود و بدهی ها در عملکرد شرکت: شواهد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت و کیفیت افشا: اصلاح پیش بینی های مدیریتی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت و کیفیت افشا: اصلاح پیش بینی های مدیریتی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ownership structure and disclosure quality: Evidence from management forecasts revisions in Japan ترجمه عنوان مقاله ساختار مالکیت و کیفیت افشا: اصلاح پیش بینی های مدیریتی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری هزینه های محیطی سوخت زغال سنگ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری هزینه های محیطی سوخت زغال سنگ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment and environmental cost accounting of coal-fired power generation in China ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه حیات و حسابداری هزینه های محیطی سوخت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیمه بیکاری کارکنان و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیمه بیکاری کارکنان و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Labor unemployment insurance and firm cash holdings ترجمه عنوان مقاله بیمه بیکاری کارکنان و دارایی های نقدی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای از دست دادن تنوع و تخصیص مجدد فاکتورها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای از دست دادن تنوع و تخصیص مجدد فاکتورها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting for loss of variety and factor reallocations in the welfare cost of regulations ترجمه عنوان مقاله حسابداری برای از دست دادن تنوع و تخصیص […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شوک های حجم و بازده سهام: آزمون جایگزین (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شوک های حجم و بازده سهام: آزمون جایگزین (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Volume shocks and stock returns: An alternative test ترجمه عنوان مقاله شوک های حجم و بازده سهام: یک آزمون جایگزین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، راه برای هدایت فرایند نوآورانه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، راه برای هدایت فرایند نوآورانه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Foreign direct investment as a way to guide the innovative process towards sustainability ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک راه برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری اقتصادی در مدل ساده هتلینگ (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری اقتصادی در مدل ساده هتلینگ (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic Accounting in the Simple Hotelling Model ترجمه عنوان مقاله حسابداری اقتصادی در مدل ساده هتلینگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابدرای گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه میانگین واریانس با اطلاعات حسابداری غیردقیق (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه میانگین واریانس با اطلاعات حسابداری غیردقیق (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mean-variance Theory with Imprecise Accounting Information ترجمه عنوان مقاله نظریه میانگین واریانس با اطلاعات حسابداری غیردقیق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابداری و عدم تقارن اطلاعات شرکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابداری و عدم تقارن اطلاعات شرکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting quality and information asymmetry of foreign direct investment firms ترجمه عنوان مقاله کیفیت حسابداری و عدم تقارن اطلاعات شرکت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت در شبکه های عرضه تولیدی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت در شبکه های عرضه تولیدی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting, performance measurement and fairness in UK fresh produce supply networks ترجمه عنوان مقاله حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت در شبکه های عرضه تولیدی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات شرکت و اثرات اضافی مالیات عمودی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات شرکت و اثرات اضافی مالیات عمودی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Taxes and Vertical Tax Externalities: Evidence from Narrative Federal Tax Shocks ترجمه عنوان مقاله مالیات شرکت و اثرات اضافی مالیات عمودی: شواهدی از شوک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم اطلاعات حسابداری جدید: برنامه کاربردی برای منفعت اجتماعی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم اطلاعات حسابداری جدید: برنامه کاربردی برای منفعت اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New accounting information system: An application for a basic social benefit in Spain ترجمه عنوان مقاله سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه کاربردی برای منفعت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر