دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 27 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مالکیت دولتی بر کیفیت درآمد – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مالکیت دولتی بر کیفیت درآمد – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of state ownership on earnings quality: evidence across public and private European firms ترجمه عنوان مقاله نقش مالکیت دولتی بر کیفیت درآمد: شواهدی در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کيفيت درآمد بر سرمايه گذاری اضافی نقدینگی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کيفيت درآمد بر سرمايه گذاری اضافی نقدینگی شرکت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings Quality Effect on Corporate Excess Cash Holdings and Their Marginal Value ترجمه عنوان مقاله تاثیر کيفيت درآمد بر سرمايه گذاری اضافی نقدینگی شرکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dividends and earnings quality: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله سود سهام و کیفیت سود: شواهد از چین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بورس اوراق بهادار در کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بورس اوراق بهادار در کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of stock exchange efficiency in earnings quality: Evidence from the MENA region ترجمه عنوان مقاله نقش بورس اوراق بهادار در کیفیت سود: شواهد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای صرفه جویانه و سرمایه گذاری در بهره وری انرژی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای صرفه جویانه و سرمایه گذاری در بهره وری انرژی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting energy-saving behaviours and energy efficiency investments in British households ترجمه عنوان مقاله رفتارهای صرفه جویانه در انرژی و سرمایه گذاری در بهره وری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده سرمایه گذاری صنعت انرژی جدید – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده سرمایه گذاری صنعت انرژی جدید – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investment efficiency of the new energy industry in China ترجمه عنوان مقاله بازده سرمایه گذاری صنعت انرژی جدید در چین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ownership structure, corporate governance and investment efficiency of Chinese listed firms ترجمه عنوان مقاله ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های چین فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و سودمندی گزارشگری مالی دولتی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و سودمندی گزارشگری مالی دولتی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information quality and decision-usefulness of governmental financial reporting: Moving from cash to modified cash ترجمه عنوان مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری سودمندی گزارشگری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از حسابرسان چهار بزرگ و جمع آموری پول – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از حسابرسان چهار بزرگ و جمع آموری پول – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Use of Big Four auditors and fund raising: Evidence from developing and emerging markets ترجمه عنوان مقاله استفاده از حسابرسان چهار بزرگ و جمع آموری پول: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار حسابداری برای SME ها – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار حسابداری برای SME ها – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information quality and trust as determinants of credit granting to SMEs: the role of external audit ترجمه عنوان مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعات اعلان درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعات اعلان درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committees’ independence and the information content of earnings announcements in Western Europe ترجمه عنوان مقاله استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعات اعلان های درآمد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مسئولیت اجتماعی داوطلبانه و حسابرسی مالی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مسئولیت اجتماعی داوطلبانه و حسابرسی مالی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Voluntary Corporate Social Responsibility Reporting and Financial Statement Auditing in China ترجمه عنوان مقاله گزارش دهی مسئولیت اجتماعی داوطلبانه و حسابرسی مالی در چین فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش حسابرسی به عنوان یک متغیر وابسته – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش حسابرسی به عنوان یک متغیر وابسته – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The audit report as a dependent variable: An empirical analysis of Portuguese public hospitals ترجمه عنوان مقاله گزارش حسابرسی به عنوان یک متغیر وابسته: بیمارستان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر