دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 27 از 28 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies ترجمه عنوان مقاله  تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده توسط فهرست شرکت های  رومانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسان مشغول به کار رفتار اخلاقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسان مشغول به کار رفتار اخلاقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Busy Auditors, Ethical Behavior, and Discretionary Accruals Quality in Malaysia ترجمه عنوان مقاله  حسابرسان مشغول به کار، رفتار اخلاقی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در مالزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری خدمات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  واکنش بازار حول اعلام رتبه در بازار سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش بازار حول اعلام رتبه در بازار سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Abnormal Return, Market Reaction around Rating Announcement in Tunisian Stock Market ترجمه عنوان مقاله  بازدهی غیر عادی، واکنش بازار حول اعلام رتبه در بازار سهام تونس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Depreciation methods and life-cycle costing (LCC) Methodology ترجمه عنوان مقاله  روش های استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و حسابداری مالی مجله  اقتصادهای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of dividend policy on shareholders’ wealth A case of Karachi Stock Exchange ترجمه عنوان مقاله  تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد حسابداری و اثر آن بر وضعیت مالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد حسابداری و اثر آن بر وضعیت مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The upcoming lease accounting standard and its impacts on lessee’s financial statements, and financial ratios ترجمه عنوان مقاله  استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک حسابرسان از پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک حسابرسان از پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country ترجمه عنوان مقاله  ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Role of Accrual Accounting Basis in the Prediction of Future Cash Flows: The Nigerian Evidence ترجمه عنوان مقاله  نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق الزحمه حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق الزحمه حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Audit fees and capital structure decision ترجمه عنوان مقاله  حق الزحمه های حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۳۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت وحسابداری گرایش های مرتبط  مهندسی مالی و ریسک، حسابرسی، حسابداری مالی و مدیریت مالی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Institutional development, state ownership, and corporate cash holdings: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط مدیریت تحول، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame ترجمه عنوان مقاله تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمادگی IFRS برای متخصصان امور مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمادگی IFRS برای متخصصان امور مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are financial professionals ready for IFRS?: An exploratory study ترجمه عنوان مقاله  آیا متخصصان امور مالی آمادگی IFRS را دارند؟: یک مطالعه توضیحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مالی مجله  پیشرفت در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برآورد مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برآورد مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ترجمه عنوان مقاله  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر