دانلود رایگان مقاله ISI حقوق بین الملل به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحمیل خشونت های شدید جنگ بر حقوق بشر کودکان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحمیل خشونت های شدید جنگ بر حقوق بشر کودکان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحمیل خشونت های شدید جنگ بر حقوق بشر بنیادی کودکان عنوان انگلیسی مقاله War inflicts severe violations on the fundamental human rights of children نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چین – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چین – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چین: قانون سرمایه گذاری خارجی و چشم انداز در حال تغییر عنوان انگلیسی مقاله Protection of Foreign Investment in China: The Foreign Investment Law and the Changing Landscape انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقض حقوق بشر با حکم حبس ابد – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقض حقوق بشر با حکم حبس ابد – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا حبس ابد نقض حقوق بشر است؟ عنوان انگلیسی مقاله Is life imprisonment a violation of Human Rights انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت پایدار حقوق بشر – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت پایدار حقوق بشر – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرایط مستحکم حقوق بشر: رویکردهای غربی و چینی عنوان انگلیسی مقاله The Concrete Conditions of Human Rights: Western and Chinese Approaches انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین حقوق بشر و تجارت بر پایه اصول سازمان ملل – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین حقوق بشر و تجارت بر پایه اصول سازمان ملل – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقررات تجارت و حقوق بشر بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل: پاسخگویی، حکمرانی، اثربخشی عنوان انگلیسی مقاله Business and Human Rights Regulation After the UN Guiding Principles: Accountability, Governance, Effectiveness انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق بشر و صنعت استخراج در آفریقا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق بشر و صنعت استخراج در آفریقا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صنعت استخراج و حقوق بشر در آفریقا: درس هایی از گذشته و جهت های آینده عنوان انگلیسی مقاله The extractive industry and human rights in Africa: Lessons from the past and future directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق تجارت و حقوق بشر در صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق تجارت و حقوق بشر در صنعت ۴٫۰ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارت و حقوق بشر در صنعت ۴٫۰: طرحی برای بررسی مشترک حقوق بشر در کارخانه های آینده عنوان انگلیسی مقاله Business and human rights in Industry 4.0: A blueprint for collaborative human rights due diligence in the Factories of the Future انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت: یک دیدگاه عنوان انگلیسی مقاله EU-UK criminal justice and security cooperation after Brexit: A perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دموکراسی ، چارچوب قانون اساسی و حقوق بشر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دموکراسی ، چارچوب قانون اساسی و حقوق بشر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دموکراسی ، چارچوب قانون اساسی و حقوق بشر: مقایسه موناکو ، تونگا ، هنگ کنگ و سنگاپور عنوان انگلیسی مقاله Democracy, constitutional framework, and human rights: A comparison of Monaco, Tonga, Hong Kong, and Singapore انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان بندی خنثی سازی جرم شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان بندی خنثی سازی جرم شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انکار و اعتراف. تجزیه و تحلیل زمان بندی خنثی سازی جرم شرکت عنوان انگلیسی مقاله Denials and confessions. An analysis of the temporalization of neutralizations of corporate crime انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نژاد پرستی در بازبینی های گردشگری و توریسم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نژاد پرستی در بازبینی های گردشگری و توریسم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نژاد پرستی در بازبینی های گردشگری و توریسم عنوان انگلیسی مقاله Racism in tourism reviews انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت بین الملل و حقوق بشر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت بین الملل و حقوق بشر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارت بین الملل و حقوق بشر: یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله International business and human rights: A research agenda انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله بررسی کوتاه (Mini Review) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان ایرانی در سلامتی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان ایرانی در سلامتی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقوق زنان ایرانی در سلامتی: پیاده سازی محلی قوانین حقوق بین المللی انسانی عنوان انگلیسی مقاله Women’s right to health in Iran: Domestic implementation of international human rights law انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حقوق بین الملل به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر