مقالات Q1 حقوق به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا جرایم سایبری روی میز است؟ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا جرایم سایبری روی میز است؟ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا جرایم سایبری روی میز است؟ بررسی ارتکاب جرم cafeteria-style در میان مجرمان سایبری انگیزه یافته با پول عنوان انگلیسی مقاله Cybercrime on the menu? Examining cafeteria-style offending among financially motivated cybercriminals انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چین – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چین – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمایت از سرمایه گذاری خارجی در چین: قانون سرمایه گذاری خارجی و چشم انداز در حال تغییر عنوان انگلیسی مقاله Protection of Foreign Investment in China: The Foreign Investment Law and the Changing Landscape انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق بشر و صنعت استخراج در آفریقا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق بشر و صنعت استخراج در آفریقا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صنعت استخراج و حقوق بشر در آفریقا: درس هایی از گذشته و جهت های آینده عنوان انگلیسی مقاله The extractive industry and human rights in Africa: Lessons from the past and future directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر جرم محلی بر سلامت روان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر جرم محلی بر سلامت روان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر جرم محلی بر سلامت روان: یک مرور اصولی و فرا تحلیل عنوان انگلیسی مقاله The impact of neighbourhood crime on mental health: A systematic review and meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی برای مطالعه جرم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی برای مطالعه جرم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی برای مطالعه جرم: پیمایش چالش های سوابق عدالت کیفری عنوان انگلیسی مقاله Using social network analysis to study crime: Navigating the challenges of criminal justice records انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همه گیری COVID-19 و الگوهای جرم و جنایت در مکزیکو سیتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همه گیری COVID-19 و الگوهای جرم و جنایت در مکزیکو سیتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قاچاقچیان مواد مخدر در خانه نمی مانند: همه گیری COVID-19 و الگوهای جرم و جنایت در مکزیکو سیتی عنوان انگلیسی مقاله Druglords don’t stay at home: COVID-19 pandemic and crime patterns in Mexico City انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازدارندگی جرم کلانتری ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازدارندگی جرم کلانتری ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر بازدارندگی جرم کلانتری ها عنوان انگلیسی مقاله Crime deterrent effect of police stations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم عنوان انگلیسی مقاله The impact of abortion on crime and crime-related behavior انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدالت کیفری انگلستان و اروپا و مشارکت امنیتی بعد از برگزیت: یک دیدگاه عنوان انگلیسی مقاله EU-UK criminal justice and security cooperation after Brexit: A perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین قرارداد کار عمومی در مورد سیستم های تحویل پروژه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین قرارداد کار عمومی در مورد سیستم های تحویل پروژه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قوانین قرارداد کار عمومی در مورد سیستم های تحویل پروژه و رابطه آنها با کارایی پروژه: شواهدی از اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله Public work contract laws on project delivery systems and their nexus with project efficiency: evidence from Ethiopia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگاشت تدوین قانون حفاظت از داده های چین: بازیگران اصلی، ارزش های اصلی و تغییر روابط قدرت عنوان انگلیسی مقاله Mapping the development of China’s data protection law: Major actors, core values, and shifting power relations انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در روستایی چین: شواهدی از سرمايه پرداخت های یارانه غلات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of grain subsidy payments انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش ارزش پول در تبرئه جرم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش ارزش پول در تبرئه جرم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش ارزش پول و قابلیت حل در تبرئه جرم عنوان انگلیسی مقاله The effects of devaluation and solvability on crime clearance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 حقوق به زبان انگلیسی از مجلات ISI