دانلود رایگان مقالات مروری داروسازی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت نانوذرات برای کاربرد بالینی کامپوزیت های هیدروژل پلی آکریل آمید – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت نانوذرات برای کاربرد بالینی کامپوزیت های هیدروژل پلی آکریل آمید – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کامپوزیت های هیدروژل پلی آکریل آمید تقویت شده با نانوذرات برای کاربردهای بالینی: مروری عنوان انگلیسی مقاله Nanoparticle-reinforced polyacrylamide hydrogel composites for clinical applications: a review انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پاسخ آسیب DNA در مقاومت شیمیایی و رادیویی سلولهای سرطانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پاسخ آسیب DNA در مقاومت شیمیایی و رادیویی سلولهای سرطانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش پاسخ آسیب DNA در مقاومت شیمیایی و رادیویی سلولهای سرطانی: آیا مهارکننده های DDR می توانند تنها مشکل را برطرف کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله The role of DNA damage response in chemo- and radio-resistance of cancer cells: Can DDR inhibitors sole the problem? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش miR-21 به عنوان یک انکوژن واقعی در مقاومت دارویی سرطان پستان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش miR-21 به عنوان یک انکوژن واقعی در مقاومت دارویی سرطان پستان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش miR-21 به عنوان یک انکوژن واقعی در واسطه گری مقاومت دارویی در سرطان پستان عنوان انگلیسی مقاله Role of miR-21 as an authentic oncogene in mediating drug resistance in breast cancer انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوحامل های پلیمری به عنوان سیستم پاسخگو به محرک برای درمان تومور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوحامل های پلیمری به عنوان سیستم پاسخگو به محرک برای درمان تومور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانوحامل های پلیمری به عنوان سیستم های پاسخگو به محرک برای درمان هدفمند تومور (سرطان): پیشرفت های اخیر در دارورسانی عنوان انگلیسی مقاله Polymeric nanocarriers as stimuli-responsive systems for targeted tumor (cancer) therapy: Recent advances in drug delivery انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان مثانه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان مثانه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان مثانه عنوان انگلیسی مقاله Targeted drug delivery systems for bladder cancer therapy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی عنوان انگلیسی مقاله Combining Allosteric and Orthosteric Drugs to Overcome Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمونوتراپی برای COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمونوتراپی برای COVID-19 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امکان ایمونوتراپی برای COVID-19: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The possible of immunotherapy for COVID-19: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی سرطانهای سر و گردن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی سرطانهای سر و گردن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله RNA های غیر کد کننده در مقاومت دارویی سرطانهای سر و گردن: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Non-coding RNAs in drug resistance of head and neck cancers: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید دارو در برابر کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید دارو در برابر کروناویروس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت و چالش های اخیر در تولید دارو در برابر کروناویروس کووید ۱۹ (SARS-CoV-2) – به روز رسانی وضعیت عنوان انگلیسی مقاله Recent progress and challenges in drug development against COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) – an update on the status انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شکل ذرات در دارو رسانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شکل ذرات در دارو رسانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش شکل ذرات در دارو رسانی کارآمد و مبتنی بر اندام عنوان انگلیسی مقاله Role of particle shape on efficient and organ-based drug delivery انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Remdesivir برای کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی ۲ علت COVID-19: ارزیابی شواهد عنوان انگلیسی مقاله Remdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی عنوان انگلیسی مقاله Nanoscale systems for local drug delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات مروری داروسازی (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI