دانلود رایگان مقاله ISI دامپزشکی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد “ارزان تر از گاو مرده”: درک استفاده از دامپزشکی در مزارع لبنی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد “ارزان تر از گاو مرده”: درک استفاده از دامپزشکی در مزارع لبنی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “ارزان تر از گاو مرده”: درک استفاده از دامپزشکی در مزارع لبنی عنوان انگلیسی مقاله ‘It’s cheaper than a dead cow’: Understanding veterinary medicine use on dairy farms انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا داوطلبان می توانند سگهای خانگی خود را آموزش دهند تا بوی بد در یک محیط کنترل شده را تشخیص دهند؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا داوطلبان می توانند سگهای خانگی خود را آموزش دهند تا بوی بد در یک محیط کنترل شده را تشخیص دهند؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا داوطلبان می توانند سگهای خانگی خود را آموزش دهند تا در کمتر از ۱۲ هفته بوی بد در یک محیط کنترل شده را تشخیص دهند؟ عنوان انگلیسی مقاله Can volunteers train their pet dogs to detect a novel odor in a controlled environment in under 12 weeks? انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین خوردن جسم خارجی و اختلال رفتاری در سگ ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین خوردن جسم خارجی و اختلال رفتاری در سگ ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین خوردن جسم خارجی و اختلال رفتاری در سگ ها عنوان انگلیسی مقاله Link between Foreign Body Ingestion and Behavioural Disorder in Dogs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مزاج بر پارامترهای بدن، ساختار تخمدان و پاسخ التهابی در چرای گاوهای Nellore – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مزاج بر پارامترهای بدن، ساختار تخمدان و پاسخ التهابی در چرای گاوهای Nellore – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مزاج بر پارامترهای بدن، ساختار تخمدان و پاسخ التهابی در چرای گاوهای Nellore پس از تلقیح مصنوعی با زمان ثابت عنوان انگلیسی مقاله Effects of temperament on body parameters, ovarian structures and inflammatory response in grazing Nellore cows following fixed-time artificial insemination انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نانوذرات برای جلوگیری از سایش مینای دندان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نانوذرات برای جلوگیری از سایش مینای دندان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از نانوذرات برای جلوگیری از سایش مینای دندان عنوان انگلیسی مقاله Using nanoparticles to prevent enamel wear انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز و کاربردهای بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Goat mesenchymal stem cell basic research and potential applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت فعلی ویرایش ژنوم در دام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت فعلی ویرایش ژنوم در دام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت فعلی ویرایش ژنوم در دام عنوان انگلیسی مقاله Current progress of genome editing in livestock انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و ارزیابی بیماری زایی ویروس بیماری بورس عفونی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و ارزیابی بیماری زایی ویروس بیماری بورس عفونی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی و ارزیابی بیماری زایی ویروس بیماری بورس عفونی رسورتانت شده طبیعی از استان هنان، چین عنوان انگلیسی مقاله Identification and assessment of pathogenicity of a naturally reassorted infectious bursal disease virus from Henan, China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک هم شنوی میان میزبان و ویروس در ماکیان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک هم شنوی میان میزبان و ویروس در ماکیان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک هم شنوی میان میزبان و ویروس در ماکیان از دیدگاه میکروارنا عنوان انگلیسی مقاله Understanding the cross-talk between host and virus in poultry from the perspectives of microRNA انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت پلیمراز Recombinase سریع و حساس بلادرنگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت پلیمراز Recombinase سریع و حساس بلادرنگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت پلیمراز Recombinase سریع و حساس بلادرنگ برای تشخیص ویروس بیماری مارک عنوان انگلیسی مقاله Rapid and sensitive real-time recombinase polymerase amplification for detection of Marek’s disease virus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات برنامه نویسی رشد بر روی مرگ و میر نوزادان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات برنامه نویسی رشد بر روی مرگ و میر نوزادان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات برنامه نویسی رشد بر روی مرگ و میر نوزادان عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Developmental Programming upon Neonatal Mortality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی – Frontiersin 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی – Frontiersin 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی: مکانیزم های بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Cow’s Milk and Immune Function in the Respiratory Tract: Potential Mechanisms انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Frontiersin نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های آموزش انگل شناسی دامپزشکی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت های آموزش انگل شناسی دامپزشکی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشکلات و فرصت های آموزش انگل شناسی دامپزشکی در یک برنامه درسی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Pitfalls and opportunities of teaching veterinary parasitology within an integrated curriculum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقالات انگلیسی رایگان دامپزشکی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته دامپزشکی (به انگلیسی Veterinary) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های دامپزشکی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره دامپزشکی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده دامپزشکی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه دامپزشکی به ترتیب سال انتشار: