دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 15 از 16 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج استرس شغلی در سلامت روانی معلمان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج استرس شغلی در سلامت روانی معلمان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consequences of Job Stress for the Mental Health of Teachers ترجمه عنوان مقاله نتایج استرس شغلی در سلامت روانی معلمان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی در زمینه سازمان های موقت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی در زمینه سازمان های موقت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Understanding the antecedents of organizational commitment in the context of temporary organizations: An empirical study ترجمه عنوان مقاله تعهد سازمانی در زمینه سازمان های موقت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد دوگانه در سازمان: تعهد سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد دوگانه در سازمان: تعهد سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dual commitment in the organization: Effects of the interplay of team and organizational commitment on employee citizenship behavior, efficacy beliefs, and turnover intentions ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متد مدیریت ریسک در محل کار جهت جلوگیری از اختلالات عضلانی و روانی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متد مدیریت ریسک در محل کار جهت جلوگیری از اختلالات عضلانی و روانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workplace risk management practices to prevent musculoskeletal and mental health disorders: What are the gaps? ترجمه عنوان مقاله متد مدیریت ریسک در محل کار جهت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس کاری، تعارض کار-خانواده، فرسودگی شغلی و پیامدهای رفتار ایمنی آتش نشان (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس کاری، تعارض کار-خانواده، فرسودگی شغلی و پیامدهای رفتار ایمنی آتش نشان (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of relationships between work stress, work-family conflict, burnout and firefighter safety behavior outcomes ترجمه عنوان مقاله بررسی روابط بین استرس کاری، تعارض کار-خانواده، فرسودگی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران و سلامتی وابسته به کیفیت زندگی آنها ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران و سلامتی وابسته به کیفیت زندگی آنها ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of occupational stress on nurses’ caring behaviors and their health related quality of life ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizational Climate and Culture: Reflections on the History of the Constructs in JAP ترجمه عنوان مقاله  محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۹  صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شخصیت، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شخصیت، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Persistent career indecision over time: Links with personality, barriers, self-efficacy, and life satisfaction ترجمه عنوان مقاله  دودلی مداوم در طول زمان: ارتباط با شخصیت، موانع، خودکارآمدی و رضایت از زندگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۶ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender differences in STEM undergraduates’ vocational interests: People–thing orientation and goal affordances ترجمه عنوان مقاله  تفاوت های جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: اهداف افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality change via work: A job demand-control model of big-five personality changes ترجمه عنوان مقاله  تغییر شخصیت از طریق کار: یک مدل کنترل تقاضای شغلی تغییرات شخصیتی پنج گانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۴ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure ترجمه عنوان مقاله  تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار: توسعه و اعتبار سنجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study ترجمه عنوان مقاله  آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که خستگی شغلی را کاهش دهد و مشاغل را افزایش دهد؟ بررسی پنل سه ساله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری و نگرش آینده، سازگاری و تصمیم گیری شغلی را تعدیل می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر