دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی - صفحه 15 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizational Climate and Culture: Reflections on the History of the Constructs in JAP ترجمه عنوان مقاله  محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۹  صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شخصیت، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شخصیت، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Persistent career indecision over time: Links with personality, barriers, self-efficacy, and life satisfaction ترجمه عنوان مقاله  دودلی مداوم در طول زمان: ارتباط با شخصیت، موانع، خودکارآمدی و رضایت از زندگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۶ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender differences in STEM undergraduates’ vocational interests: People–thing orientation and goal affordances ترجمه عنوان مقاله  تفاوت های جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: اهداف افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality change via work: A job demand-control model of big-five personality changes ترجمه عنوان مقاله  تغییر شخصیت از طریق کار: یک مدل کنترل تقاضای شغلی تغییرات شخصیتی پنج گانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۴ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure ترجمه عنوان مقاله  تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار: توسعه و اعتبار سنجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study ترجمه عنوان مقاله  آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که خستگی شغلی را کاهش دهد و مشاغل را افزایش دهد؟ بررسی پنل سه ساله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری و نگرش آینده، سازگاری و تصمیم گیری شغلی را تعدیل می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعکاس برانگیختگی مشاوره ساخت و ساز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعکاس برانگیختگی مشاوره ساخت و ساز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Prompting reflection and learning in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  انعکاس برانگیختگی و یادگیری در مشاوره ساخت و ساز حرفه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط   روانشناسی صنعتی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The career construction interview and literary analysis ترجمه عنوان مقاله  مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای و تجزیه و تحلیل ادبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Critical moments in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  لحظات بحرانی در مشاوره ساخت شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.) ترجمه عنوان مقاله  تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی: مورد بخش عمومی (مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و روانشناسی گرایش های مرتبط  کارآفرینی و روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله مشارکت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر