دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی عمومی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 19 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا پرسشنامه افسردگی شغلی پیش گوی عملکرد شناختی است؟ الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا پرسشنامه افسردگی شغلی پیش گوی عملکرد شناختی است؟ الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پرسشنامه افسردگی شغلی پیش گوی عملکرد شناختی است؟ تمرکزی بر کنترل بازداشتی و استدلال پر زحمت عنوان انگلیسی مقاله Is the Occupational Depression Inventory predictive of cognitive performance? A focus on inhibitory control and effortful reasoning انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مشکل ساز از اینترنت در طول همه گیری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مشکل ساز از اینترنت در طول همه گیری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده مشکل ساز از اینترنت در طول همه گیری COVID-19: اقدامات خوب و توصیه های بهداشت روان عنوان انگلیسی مقاله Problematic use of the internet during the COVID-19 pandemic: Good practices and mental health recommendations انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار عصبی اخراج از گروه و خشونت انتقامی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار عصبی اخراج از گروه و خشونت انتقامی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های عصبی طرد شدن از گروه و پرخاشگری تلافی جویانه عنوان انگلیسی مقاله Neural mechanisms of intergroup exclusion and retaliatory aggression انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت فیزیکی، کلامی و رابطه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت فیزیکی، کلامی و رابطه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای: نقش راهبردهای مدیریت خشم عنوان انگلیسی مقاله Physical, Verbal, and Relational Aggression: The Role of Anger Management Strategies انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اثر هوش هیجانی استاد بر شاخص رضایت دانشجویان (SSI) – هینداوی ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اثر هوش هیجانی استاد بر شاخص رضایت دانشجویان (SSI) – هینداوی ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاثیر هوش هیجانی استاد بر شاخص رضایت دانشجویان (SSI): فرا تحلیل دانشجویان دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Assessing the Effect of Instructor’s Emotional Intelligence (EI) on the Students’ Satisfaction Index (SSI): Meta-Analysis of University Students انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الزویر ارتباط میان ترس از کووید-۱۹ و قصد واکسینه شدن – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الزویر ارتباط میان ترس از کووید-۱۹ و قصد واکسینه شدن – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط میان ترس از کووید-۱۹ و قصد واکسینه شدن. نقش های میانجی گری سریالی اضطراب وجودی و باورهای توطئه آمیز عنوان انگلیسی مقاله The relationship between fear of COVID-19 and intention to get vaccinated. The serial mediation roles of existential anxiety and conspiracy beliefs انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه در پاندمی کووید ۱۹ و نقش مراقبتی خودکارآمدی شغلی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفاه در پاندمی کووید ۱۹ و نقش مراقبتی خودکارآمدی شغلی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش محافظتی خودکارآمدی کاری بر سلامتی در طول همه‌گیری کووید ۱۹: نتایج یک مطالعه طولی یک ساله عنوان انگلیسی مقاله The protective role of work self-efficacy on wellbeing during COVID-19 pandemic: Results from a longitudinal year-long study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی ویژگی های شخصیتی، سبک های شناختی، استراتژی های مقابله و تاثیر روانی قرنطینه پاندمی کووید-۱۹ – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی ویژگی های شخصیتی، سبک های شناختی، استراتژی های مقابله و تاثیر روانی قرنطینه پاندمی کووید-۱۹ – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های شخصیتی، سبک های شناختی، استراتژی های مقابله و تاثیر روانی قرنطینه پاندمی کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Personality Traits, Cognitive Styles, Coping Strategies, and Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic Lockdown on Healthy Youngsters انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش‌بینی جانب داری نسبت به پناهجویان با تتراد تاریک و باورهای ایدئولوژیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش‌بینی جانب داری نسبت به پناهجویان با تتراد تاریک و باورهای ایدئولوژیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صداقت – فروتنی، تتراد تاریک و باورهای ایدئولوژیک: اعتبار فزاینده آنها در پیش‌بینی تعصب صریح نسبت به پناهجویان عنوان انگلیسی مقاله Honesty-Humility, the Dark Tetrad, and ideological beliefs: Their incremental validity in predicting explicit prejudice toward asylum seekers انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودآزاری و خشونت در ابتدای نوجوانی – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودآزاری و خشونت در ابتدای نوجوانی – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خودآزاری و پرخاشگری در نوجوانان اولیه چینی: وقوع همزمان آنها و نقش قربانی قلدری عنوان انگلیسی مقاله Self-harm and Aggression in Chinese Early Adolescents: Their Co-occurrence and the Role of Bullying Victimization انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه‌گیری COVID-19 بر سلامت روان دریانوردان و خستگی مزمن – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر همه‌گیری COVID-19 بر سلامت روان دریانوردان و خستگی مزمن – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر همه‌گیری COVID-19 بر سلامت روان دریانوردان و خستگی مزمن: اثرات مفید پشتیبانی همتایان داخلی، پشتیبانی خارجی و دسترسی به اینترنت عنوان انگلیسی مقاله The impact of the COVID-19 pandemic on seafarers’ mental health and chronic fatigue: Beneficial effects of onboard peer support, external support and Internet access انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی، استرس و مقابله – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی، استرس و مقابله – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از رسانه های اجتماعی، استرس و مقابله عنوان انگلیسی مقاله Social Media Use, Stress, and Coping انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رابطه استرس، خواب و پرخاشگری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رابطه استرس، خواب و پرخاشگری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواب، استرس و پرخاشگری: متا آنالیزهای بررسی ارتباط و علیت عنوان انگلیسی مقاله Sleep, stress and aggression: Meta-analyses investigating associations and causality انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]