دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی عمومی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 19 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش و محتوا سازی ذهن آگاهی در طول عبادت – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش و محتوا سازی ذهن آگاهی در طول عبادت – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفهوم سازی و اندازه گیری ذهن آگاهی در طول عبادت و نیایش: توسعه مقیاس و اعتبار اولیه مقیاس ذهن آگاهی در طول عبادت (MWS) عنوان انگلیسی مقاله Conceptualising and measuring mindfulness during worship and prayer: Scale development and initial validation of the Mindfulness during Worship Scale (MWS) انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی برای نشان دادن اضطراب ناشی از پاندمی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی برای نشان دادن اضطراب ناشی از پاندمی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان رفتاری شناختی: یک استراتژی برای نشان دادن اضطراب ناشی از پاندمی عنوان انگلیسی مقاله Cognitive Behavioural Therapy: A Strategy to Address PandemicInduced Anxiety انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای روانی واکسیناسیون کووید-۱۹ – هینداوی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای روانی واکسیناسیون کووید-۱۹ – هینداوی

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مزایای روانی واکسیناسیون کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله The Psychological Benefits of COVID-19 Vaccination انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای روانی کووید-۱۹ – وایلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای روانی کووید-۱۹ – وایلی

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای روانی کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Psychological consequences of COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF فرضیه ندارد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات درون زا و برون زا در دوران نوجوانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات درون زا و برون زا در دوران نوجوانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اختلالات درون زا و برون زا در دوران نوجوانی و احتمال متعاقب نه کار می‌کند، نه درس می‌خواند و نه حرفه و فنی می‌آموزد (NEET) در میان مردان و زنان: نقش واسطه عملکرد مدرسه عنوان انگلیسی مقاله Internalising and externalising problems during adolescence and the subsequent likelihood of being […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط هورمون درمانی تایید کننده جنسیت با افسردگی، افکار خودکشی و اقدام به خودکشی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط هورمون درمانی تایید کننده جنسیت با افسردگی، افکار خودکشی و اقدام به خودکشی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط هورمون درمانی تایید کننده جنسیت با افسردگی، افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین جوانان ترنسجندر و غیر دودویی عنوان انگلیسی مقاله Association of Gender-Affirming Hormone Therapy With Depression, Thoughts of Suicide, and Attempted Suicide Among Transgender and Nonbinary Youth انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های جنسی در علائم اضطراب و افسردگی در طول عمر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های جنسی در علائم اضطراب و افسردگی در طول عمر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های جنسی در علائم اضطراب و افسردگی در طول عمر و ارتباط آنها با تصویربرداری عصبی چندوجهی عنوان انگلیسی مقاله Sex-specificities in anxiety and depressive symptoms across the lifespan and their links with multimodal neuroimaging انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل به واکسیناسیون در برابر COVID-19 در ایالات متحده – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل به واکسیناسیون در برابر COVID-19 در ایالات متحده – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمایل به واکسیناسیون در برابر COVID-19 در ایالات متحده: شواهد طولی نماینده از آوریل تا اکتبر ۲۰۲۰ عنوان انگلیسی مقاله Willingness to Vaccinate Against COVID-19 in the U.S.: Representative Longitudinal Evidence From April to October 2020 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی در سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی اکوادور است: یک پروتکل مطالعه برای یک آزمایش کنترل شده تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Cultural adaptation of the Smiling is Fun program for the treatment of depression in the Ecuadorian public health care […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنچه رسانه های اجتماعی در زمان COVID-19 به ما گفتند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنچه رسانه های اجتماعی در زمان COVID-19 به ما گفتند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنچه رسانه های اجتماعی در زمان COVID-19 به ما گفتند: یک مرور محدود عنوان انگلیسی مقاله What social media told us in the time of COVID-19: a scoping review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار اجتماعی در استادیوم ها بر مدیر برنامه ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار اجتماعی در استادیوم ها بر مدیر برنامه ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فشار اجتماعی در استادیوم ها: آیا مدیر برنامه ها بدون حمایت جمعیت تغییر رفتار می دهند؟ عنوان انگلیسی مقاله Social pressure in the stadiums: Do agents change behavior without crowd support? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکار کردن ترجیحات پشت یک خرافات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکار کردن ترجیحات پشت یک خرافات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Tra i Leoni: آشکار کردن ترجیحات پشت یک خرافات عنوان انگلیسی مقاله Tra i Leoni: Revealing the preferences behind a superstition انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در تغییر نگرشها نسبت به لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در تغییر نگرشها نسبت به لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موفقیت در تغییر نگرشها نسبت به لکنت زبان: یک تحلیل گذشته نگر از ۲۹ مطالعه مداخله ای عنوان انگلیسی مقاله Success in changing stuttering attitudes: A retrospective analysis of 29 intervention studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]