دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 64 از 67 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizational Climate and Culture: Reflections on the History of the Constructs in JAP ترجمه عنوان مقاله  محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۹  صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در موردCBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در موردCBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Internet-based CBT for social phobia and panic disorder in a specialised anxiety clinic in routine care: Results of a pilot randomised controlled trial ترجمه عنوان مقاله  CBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس در یک کلینیک اضطراب تخصصی در مراقبت معمول: نتایج آزمون تصادفی مربوط به […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does perception of catheterization limit its use in pediatric UTI? ترجمه عنوان مقاله  آیا درک کاتتریزاسیون، استفاده از آن را در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری (UTI) محدود می کند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری و هویت اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری و هویت اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social identification and investment decisions ترجمه عنوان مقاله  هویت اجتماعی و تصمیمات سرمایه گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، اقتصاد مالی، مدیریت بازرگانی، مهندسی مالی و ریسک و اقتصاد پولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطق ی و روان درمانی مثبت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطق ی و روان درمانی مثبت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy ترجمه عنوان مقاله  گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات والدین در بیماری مزمن دوران کودکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات والدین در بیماری مزمن دوران کودکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Parenting interventions for childhood chronic illness: A review and recommendations for intervention design and delivery ترجمه عنوان مقاله  مداخلات والدین در بیماری های مزمن دوران کودکی: بررسی و پیشنهادات مرتبط با طراحی و ارائه مداخلات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وراثت پدری و محدودیت رشد igf2

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وراثت پدری و محدودیت رشد igf2

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Paternally Inherited IGF2 Mutation and Growth Restriction ترجمه عنوان مقاله  وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و زیست شناسی گرایش های مرتبط  ژنتیک پزشکی و ژنتیک مجله  مجله پزشکی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شخصیت، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین شخصیت، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Persistent career indecision over time: Links with personality, barriers, self-efficacy, and life satisfaction ترجمه عنوان مقاله  دودلی مداوم در طول زمان: ارتباط با شخصیت، موانع، خودکارآمدی و رضایت از زندگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۶ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی روزانه سازگاری شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی روزانه سازگاری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Daily manifestations of career adaptability: Relationships with job and career outcomes ترجمه عنوان مقاله  : ارتباط با نتایج شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۳۳ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of Vocational Behavior دانشگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender differences in STEM undergraduates’ vocational interests: People–thing orientation and goal affordances ترجمه عنوان مقاله  تفاوت های جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: اهداف افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality change via work: A job demand-control model of big-five personality changes ترجمه عنوان مقاله  تغییر شخصیت از طریق کار: یک مدل کنترل تقاضای شغلی تغییرات شخصیتی پنج گانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۴ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure ترجمه عنوان مقاله  تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار: توسعه و اعتبار سنجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects ترجمه عنوان مقاله  موانع حرفه ای درک شده و نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه: بررسی میانجیگری و اثرات اعتدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقالات انگلیسی رایگان روانشناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته روانشناسی (به انگلیسی Psychology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های روان شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره روانشناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده روانشناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه روانشناسی به ترتیب سال انتشار: