دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 65 از 67 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه و روند مشاوره زندگی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه و روند مشاوره زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Life Design Counseling outcome and process: A case study with an adolescent ترجمه عنوان مقاله  نتیجه و روند مشاوره زندگی: یک مطالعه موردی از نوجوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study ترجمه عنوان مقاله  آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که خستگی شغلی را کاهش دهد و مشاغل را افزایش دهد؟ بررسی پنل سه ساله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری و نگرش آینده، سازگاری و تصمیم گیری شغلی را تعدیل می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعکاس برانگیختگی مشاوره ساخت و ساز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعکاس برانگیختگی مشاوره ساخت و ساز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Prompting reflection and learning in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  انعکاس برانگیختگی و یادگیری در مشاوره ساخت و ساز حرفه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط   روانشناسی صنعتی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The career construction interview and literary analysis ترجمه عنوان مقاله  مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای و تجزیه و تحلیل ادبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Critical moments in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  لحظات بحرانی در مشاوره ساخت شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ماموریت رسمی در پروتز کار و خانواده  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ماموریت رسمی در پروتز کار و خانواده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Role of formal mentoring in protégés’ work-to-family conflict: A double-edged sword ترجمه عنوان مقاله  نقش ماموریت رسمی در پروتز “کار و خانواده : شمشیر دو لبه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای سلامت جسمی و روانی کارکنان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای سلامت جسمی و روانی کارکنان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Work Resources and Civic Engagement: Benefits to Employee Physical and Mental Health ترجمه عنوان مقاله  منابع کار و مشارکت مدنی: مزایای سلامت جسمی و روانی کارکنان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۸ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و پزشکی گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج درک شده توسط نیرو خارجی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج درک شده توسط نیرو خارجی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceiving outcomes as determined by external forces: The role of event construal in attenuating the outcome bias ترجمه عنوان مقاله  نتایج درک شده توسط نیروهای خارجی تعیین می شود: نقش رویداد محکم در کاهش ضعف نتایج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر احساسات و تصمیم گیری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر احساسات و تصمیم گیری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Affect, emotion, and decision making ترجمه عنوان مقاله  تاثیر، احساسات و تصمیم گیری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی عمومی مجله  رفتارهای سازمانی و فرایندهای تصمیم گیری انسانی – Organizational Behavior and Human […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fluid intelligence and working memory capacity: Is the time for working on intelligence problems relevant for explaining their large relationship? ترجمه عنوان مقاله  هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری: آیا زمانی برای کار بر روی مسائل هوشی مرتبط با تشریح روابط وسیع آنها است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Trauma exposure relates to heightened stress, altered amygdala morphology and deficient extinction learning: implications for psychopathology ترجمه عنوان مقاله  قرار گرفتن در معرض تروما مربوط به استرس شدید، مورفولوژی آمیگدال تغییریافته و یادگیری انسداد ناکافی: ملاحظات روان پزشکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بیماری جسمی و سوء مصرف زیست محیطی بر پاسخ استرس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بیماری جسمی و سوء مصرف زیست محیطی بر پاسخ استرس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Editorial introduction: The effects of somatic disease and environmental insults on the stress response ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات بیماری های جسمی و سوء مصرف های زیست محیطی بر پاسخ استرس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و […]

مقالات انگلیسی رایگان روانشناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته روانشناسی (به انگلیسی Psychology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های روان شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره روانشناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده روانشناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه روانشناسی به ترتیب سال انتشار: