دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 65 از 70 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد دوگانه در سازمان: تعهد سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد دوگانه در سازمان: تعهد سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dual commitment in the organization: Effects of the interplay of team and organizational commitment on employee citizenship behavior, efficacy beliefs, and turnover intentions ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد WIRED: اثر تکنولوژی در استرس (کورتیزول) و التهاب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد WIRED: اثر تکنولوژی در استرس (کورتیزول) و التهاب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله WIRED: The impact of media and technology use on stress (cortisol) and inflammation (interleukin IL-6) in fast paced families ترجمه عنوان مقاله WIRED: تأثیر استفاده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و کج رفتاری اجتماعی در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و کج رفتاری اجتماعی در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trait emotional intelligence and social deviance in males and females ترجمه عنوان مقاله خصوصیات هوش هیجانی و کج رفتاری اجتماعی در مردان و زنان فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی هوش هیجانی و حقوق و دستمزد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی هوش هیجانی و حقوق و دستمزد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A time-lagged study of emotional intelligence and salary ترجمه عنوان مقاله زمانبندی هوش هیجانی و حقوق و دستمزد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر کارایی معلم در موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر کارایی معلم در موسسات آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of emotional intelligence on teacher’s performance in higher education institutions of Pakistan ترجمه عنوان مقاله اثر هوش هیجانی بر کارایی معلم در موسسات آموزش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برنامه آموزش هوش هیجانی بر زندگی بیماران همودیالیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برنامه آموزش هوش هیجانی بر زندگی بیماران همودیالیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of the emotional intelligence education programme on quality of life in haemodialysis patients: A quasi-randomized controlled trial ترجمه عنوان مقاله اثر برنامه آموزش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای سمیت ژنی و استرس اکسیداتیو در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای سمیت ژنی و استرس اکسیداتیو در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Markers of genotoxicity and oxidative stress in farmers exposed to pesticides ترجمه عنوان مقاله نشانگرهای سمیت ژنی و استرس اکسیداتیو در کشاورزان قرار گرفته در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متد مدیریت ریسک در محل کار جهت جلوگیری از اختلالات عضلانی و روانی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متد مدیریت ریسک در محل کار جهت جلوگیری از اختلالات عضلانی و روانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workplace risk management practices to prevent musculoskeletal and mental health disorders: What are the gaps? ترجمه عنوان مقاله متد مدیریت ریسک در محل کار جهت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی غذایی و مشکلات رفتاری کودک در خانواده های شکننده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی غذایی و مشکلات رفتاری کودک در خانواده های شکننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Food insecurity and child behavior problems in fragile families ترجمه عنوان مقاله ناامنی غذایی و مشکلات رفتاری کودک در خانواده های شکننده فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مشاوره شیمی درمانی و تاثیر روانشناختی در بیماران سرطانی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مشاوره شیمی درمانی و تاثیر روانشناختی در بیماران سرطانی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of chemotherapy counselling on self-esteem and psychological affects among cancer patients in Malaysia: Randomized controlled trial ترجمه عنوان مقاله اثربخشی مشاوره شیمی درمانی بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اختلال حافظه در افسردگی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اختلال حافظه در افسردگی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mechanisms of Memory Disruption in Depression ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های اختلال حافظه در افسردگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منفی بودن عدم تطابق در مدل های پیش بالینی اسکیزوفرنی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منفی بودن عدم تطابق در مدل های پیش بالینی اسکیزوفرنی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mismatch negativity in preclinical models of schizophrenia ترجمه عنوان مقاله منفی بودن عدم تطابق در مدل های پیش بالینی اسکیزوفرنی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی (الزویر)

روان مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the Personal and Social Performance scale in patients with schizophrenia ترجمه عنوان مقاله پاسخگویی مقیاس عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران مبتلا به […]

مقالات انگلیسی رایگان روانشناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته روانشناسی (به انگلیسی Psychology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های روان شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره روانشناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده روانشناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه روانشناسی به ترتیب سال انتشار: