دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 66 از 67 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بیماری جسمی و سوء مصرف زیست محیطی بر پاسخ استرس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بیماری جسمی و سوء مصرف زیست محیطی بر پاسخ استرس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Editorial introduction: The effects of somatic disease and environmental insults on the stress response ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات بیماری های جسمی و سوء مصرف های زیست محیطی بر پاسخ استرس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی اضطراب و تفاوت توجه انتخابی در زیرگروه اختلال نقص توجه بیش فعالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی اضطراب و تفاوت توجه انتخابی در زیرگروه اختلال نقص توجه بیش فعالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  State, trait anxiety and selective attention differences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) subtypes ترجمه عنوان مقاله  حالت، ویژگی (صفت) اضطراب و تفاوت های توجه انتخابی در زیرگروه های اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.) ترجمه عنوان مقاله  تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی: مورد بخش عمومی (مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در مشاوره روابط عمومی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در مشاوره روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Creativity in PR consultancies: Perception and management ترجمه عنوان مقاله  خلاقیت در مشاوره های روابط عمومی: ادراک و مدیریت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی روابط عمومی – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی ترس از شکست کارآفرین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی مجدد ترس از شکست در کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و روانشناسی گرایش های مرتبط  کارآفرینی و روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله مشارکت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظرسنجی ملی نوجوانان با حساب رسانه اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظرسنجی ملی نوجوانان با حساب رسانه اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Early adolescents as publics: A national survey of teens with social media accounts, their media use preferences, parental mediation, and perceived Internet literacy ترجمه عنوان مقاله  نوجوانان سنین به عنوان عموم: نظرسنجی ملی نوجوانان با حساب های رسانه های اجتماعی، رسانه های آنها از ترجیحات، میانجیگری والدین و سواد اینترنتی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در شیوه مشاوره مدرسه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در شیوه مشاوره مدرسه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The opinions of school counselors on the use of information and communication technologies in school counseling practices: North Cyprus schools ترجمه عنوان مقاله  نگرش های مشاورین مدارس در مورد استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در شیوه های مشاوره مدرسه ای: مدارس قبرس شمالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بحران خود کشی رسانه اجتماعی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بحران خود کشی رسانه اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Self-mocking crisis strategy on social media: Focusing on Alibaba chairman Jack Ma in China ترجمه عنوان مقاله  استراتژی بحران خودکشی در رسانه های اجتماعی: تمرکز بر جی م، رئیس هیات Alibaba در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعتباربخشی ادراکات آمادگی ارائه مشاوره اخلاقی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعتباربخشی ادراکات آمادگی ارائه مشاوره اخلاقی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accredited vs. non-accredited: How accreditation impacts perceptions and readiness to provide ethics counsel ترجمه عنوان مقاله  معتبر در مقابل غیر معتبر: چگونه اعتباربخشی به ادراکات و آمادگی بر ارائه مشاوره اخلاقی تاثیر می گذارد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش جوانان زمینه ای برای حمایت از سلامت روان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش جوانان زمینه ای برای حمایت از سلامت روان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Youth sport as a […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Young people’s perspectives of parent volunteerism in community youth sport ترجمه عنوان مقاله  دیدگاه های جوانان از داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جنسیتی سازمان موقت مورد رفتار تعاونی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جنسیتی سازمان موقت مورد رفتار تعاونی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reproduction of ‘Typical’ gender roles in temporary organizations—No surprise for whom? The case of  cooperative behaviors and their acknowledgement ترجمه عنوان مقاله  تکثیر نقش جنسیتی “متداول” در سازمان های موقت – برای آنها جای تعجبی نیست؟ مورد رفتارهای تعاونی و تایید آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع موثر هوش هیجانی تیم منبع یابی میان کارکردی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع موثر هوش هیجانی تیم منبع یابی میان کارکردی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Affective diversity and emotional intelligence in cross-functional sourcing teams ترجمه عنوان مقاله  تنوع موثر و هوش هیجانی در تیم های منبع یابی میان کارکردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقالات انگلیسی رایگان روانشناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته روانشناسی (به انگلیسی Psychology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های روان شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره روانشناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده روانشناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه روانشناسی به ترتیب سال انتشار: