دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریاضی مدل دینامیک کربن خاک از نوع کموتاکسی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریاضی مدل دینامیک کربن خاک از نوع کموتاکسی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mathematical Analysis of a Chemotaxis-Type Model of Soil Carbon Dynamic ترجمه عنوان مقاله آنالیز ریاضی مدل دینامیک کربن خاک از نوع کموتاکسی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصل فوق العاده بر راه حل ویسکوزیته معادلات لاپلاس بی نهایت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصل فوق العاده بر راه حل ویسکوزیته معادلات لاپلاس بی نهایت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Superposition principle on the viscosity solutions of infinity Laplace equations ترجمه عنوان مقاله اصل فوق العاده بر راه حل های ویسکوزیته معادلات لاپلاس بی نهایت فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات عددی برای مدلسازی دینامیک گاز – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات عددی برای مدلسازی دینامیک گاز – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله High Productivity Numerical Computations for Gas Dynamics Modelling Based on DFT and Approximation ترجمه عنوان مقاله محاسبات عددی بهره وری بالا برای مدلسازی دینامیک گاز بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری – اسپرینگر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری – اسپرینگر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵  تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Queueing Models for Performance Evaluation of Computer Networks—Transient State Analysis ترجمه عنوان مقاله مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری: تحلیل حالت گذرا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های سرمایه گذاری مطلوب جهت قرارداد شرکت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های سرمایه گذاری مطلوب جهت قرارداد شرکت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal investment strategies for participating contracts ترجمه عنوان مقاله استراتژی های سرمایه گذاری مطلوب جهت قرارداد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A game theory based multi layered intrusion detection framework for VANET ترجمه عنوان مقاله نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشین کننده هیدرولیک مدل سازی ریاضی رسوب ذرات ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشین کننده هیدرولیک مدل سازی ریاضی رسوب ذرات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mathematical Modeling of Particle Deposition in Hydraulic Settler ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران و ریاضی گرایش های مرتبط  ریاضی کاربردی و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موازی کروسکال با کمک کننده بیان موضوعات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موازی کروسکال با کمک کننده بیان موضوعات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An approach to parallelize Kruskal’s algorithm using Helper Threads ترجمه عنوان مقاله  روش الگوریتم موازی کروسکال با استفاده از کمک کننده بیان موضوعات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  ریاضی و کامپیوتر گرایش های مرتبط مهندسی الگوریتم ها […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A branch-and-cut framework for the consistent traveling salesman problem ترجمه عنوان مقاله  یک چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  ریاضی، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کنترل بهینه مدل ابولا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کنترل بهینه مدل ابولا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimal control application to an Ebola model ترجمه عنوان مقاله  کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و ریاضی گرایش های مرتبط  تحقیق در عملیات مجله  مجله بیومدیکال گرمسیری آسیایی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pareto–Koopmans efficiency and network DEA ترجمه عنوان مقاله  بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴۴ صفحه رشته های مرتبط  ریاضی مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشکده علوم ریاضی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریاضی مسائل بارگذاری کانکتور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریاضی مسائل بارگذاری کانکتور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mathematical models for multicontainer loading problems ترجمه عنوان مقاله مدل های ریاضی برای مسائل بارگذاری چندین کانکتور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاهل بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری روش OR ترکیبی بررسی NINES

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری روش OR ترکیبی بررسی NINES

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning from mixed OR method practice: The NINES case study ترجمه عنوان مقاله  یادگیری از روش OR ترکیبی: مطالعه مورد NINES فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع و ریاضی  گرایش های […]

دانلود رایگان مقاله ISI ریاضی به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته ریاضی را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده ریاضی
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی
مقالات ترجمه شده رایگان ریاضی
درخواست مقاله انگلیسی جدید
لیست مقالات ترجمه شده ریاضی: