دانلود رایگان مقالات بیس زمین شناسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمین لرزه های احتمالی مطابق دینامیک گسستگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمین لرزه های احتمالی مطابق دینامیک گسستگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زمین لرزه های احتمالی مطابق دینامیک گسستگی اطراف سد مخزن XiLuoDu، چین عنوان انگلیسی مقاله The simulation of rupture dynamics from potential earthquakes around XiLuoDu reservoir dam, China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خسارات غارسنگ مربوط به زمین لرزه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خسارات غارسنگ مربوط به زمین لرزه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خسارات غارسنگ مربوط به زمین لرزه: مشاهداتی از Mw 7.9 ونچوان، چین عنوان انگلیسی مقاله Earthquake-related speleothem damages: observations from the 2008 Mw 7.9 Wenchuan, China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای سیر تکاملی گرانیت مبتنی بر جداسازی ماگما غیر تعادلی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای سیر تکاملی گرانیت مبتنی بر جداسازی ماگما غیر تعادلی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای سیر تکاملی گرانیت مبتنی بر جداسازی ماگما غیر تعادلی: شواهدی از وضع فلوریت گرانیت های Gharib و قطر، کویری شرقی، مصر عنوان انگلیسی مقاله A model for granite evolution based on non‑equilibrium magma separation: evidence from the Gharib and Qattar fuorite‑bearing granites, Eastern Desert, Egypt انتشار مقاله سال […]