مقالات Q1 زمین شناسی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه رقابتی تولیدی برای پیش بینی زمین شناسی بر اساس داده های عملیاتی TBM – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه رقابتی تولیدی برای پیش بینی زمین شناسی بر اساس داده های عملیاتی TBM – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه رقابتی تولیدی برای پیش بینی زمین شناسی بر اساس داده های عملیاتی TBM عنوان انگلیسی مقاله Generative adversarial network for geological prediction based on TBM operational data انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فراصوتی تراکم ترک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فراصوتی تراکم ترک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی فراصوتی تراکم ترک با استفاده از یادگیری ماشین: یک بررسی عددی عنوان انگلیسی مقاله Ultrasonic prediction of crack density using machine learning: Anumerical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطرات اکولوژیکی فاجعه های زمین شناسی و الگوهای تجمع شهری در منطقه دلتا فوجیان – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطرات اکولوژیکی فاجعه های زمین شناسی و الگوهای تجمع شهری در منطقه دلتا فوجیان – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطرات اکولوژیکی فاجعه های زمین شناسی و الگوهای تجمع شهری در منطقه دلتا فوجیان عنوان انگلیسی مقاله Ecological risks of geological disasters and the patterns of the urban agglomeration in the Fujian Delta region انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش الکترو مغناطیسی موقت بکسل شده (tTEM) برای دستیابی به جزئیات نقشه برداری زمین شناسی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از روش الکترو مغناطیسی موقت بکسل شده (tTEM) برای دستیابی به جزئیات نقشه برداری زمین شناسی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از روش الکترو مغناطیسی موقت بکسل شده (tTEM) برای دستیابی به جزئیات بی سابقه نزدیک سطح در نقشه برداری زمین شناسی عنوان انگلیسی مقاله Utilizing the towed Transient ElectroMagnetic method (tTEM) for achieving unprecedented near-surface detail in geological mapping انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترسیم نقشه های اضطراری زلزله بر اساس تئوری مخاطبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترسیم نقشه های اضطراری زلزله بر اساس تئوری مخاطبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترسیم نقشه های اضطراری زلزله بر اساس تئوری مخاطبان عنوان انگلیسی مقاله Plotting earthquake emergency maps based on audience theory انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خسارات غارسنگ مربوط به زمین لرزه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خسارات غارسنگ مربوط به زمین لرزه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خسارات غارسنگ مربوط به زمین لرزه: مشاهداتی از Mw 7.9 ونچوان، چین عنوان انگلیسی مقاله Earthquake-related speleothem damages: observations from the 2008 Mw 7.9 Wenchuan, China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ایمنی سد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ایمنی سد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی سد با استفاده از بررسی ژئوفیزیکی مقاومت الکتریکی ۲D و نقشه برداری زمین شناسی عنوان انگلیسی مقاله Dam safety assessment using 2D electrical resistivity geophysical survey and geological mapping انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تحقیقات در مورد خطر لرزه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر تحقیقات در مورد خطر لرزه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا زمین لرزه ونچوان در سال ۲۰۰۸ باعث تغییر تحقیقات در مورد خطر لرزه ای شد؟ عنوان انگلیسی مقاله Did the 2008 Wenchuan earthquake trigger a change in the conduct of research on seismic risk? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای سیر تکاملی گرانیت مبتنی بر جداسازی ماگما غیر تعادلی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای سیر تکاملی گرانیت مبتنی بر جداسازی ماگما غیر تعادلی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای سیر تکاملی گرانیت مبتنی بر جداسازی ماگما غیر تعادلی: شواهدی از وضع فلوریت گرانیت های Gharib و قطر، کویری شرقی، مصر عنوان انگلیسی مقاله A model for granite evolution based on non‑equilibrium magma separation: evidence from the Gharib and Qattar fuorite‑bearing granites, Eastern Desert, Egypt انتشار مقاله سال […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 زمین شناسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI