دانلود رایگان مقاله ISI اپی ژنتیک به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI اپی ژنتیک (Epigenetics) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف اپی ژنتیک: وراژن‌ شناسی یا وراژنتیک مطالعه اختلافات سلولی و فیزیولوژیکی است که بوسیله تغییر در توالی DNA ایجاد نمی‌شود، اپی ژنتیک اصولا مطالعه عوامل خارجی یا محیطی است که باعث روشن یا خاموش شدن ژن‌ها می‌شود و بر روی چگونگی خوانده‌ شدن ژن‌ ها اثر می‌گذارد. نظریه وراژنی یا پس‌ زایش یا اپیژنتیکی نظریه‌ ای است ناشی از توسعه‌ای که منشأ ژنتیکی رفتار و همچنین تأثیر مستقیمی که نیروهای محیط زیست به مرور زمان روی بیان آن ژن‌ها می‌گذارند را شامل می‌شود.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده اپی ژنتیک اینجا کلیک نمایید.