دانلود رایگان مقالات بیس زیست شناسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هر آنچه در مورد ساس ها باید بدانید: سازش با دشمن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هر آنچه در مورد ساس ها باید بدانید: سازش با دشمن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازش با دشمن: هر آنچه در مورد زیست شناسی ، اهمیت بالینی و شناسایی آزمایشگاه ساس ها باید بدانید عنوان انگلیسی مقاله Sleeping with the Enemy: Everything You Need to Know about the Biology, Clinical Significance, and Laboratory Identification of Bed Bugs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک سطح سیستم از زیست شناسی میتوکندریایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی درک سطح سیستم از زیست شناسی میتوکندریایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی درک سطح سیستم از زیست شناسی میتوکندریایی عنوان انگلیسی مقاله Towards a systems-level understanding of mitochondrial biology انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم سازمانی – زیست شناسی ویروس ها ، زنده بودن ویروس ها را توضیح می دهد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم سازمانی – زیست شناسی ویروس ها ، زنده بودن ویروس ها را توضیح می دهد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم سازمانی – زیست شناسی ویروس ها ، زنده بودن ویروس ها را توضیح می دهد عنوان انگلیسی مقاله An organisational systems-biology view of viruses explains why they are not alive انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی تولید مثل ماهی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی تولید مثل ماهی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیست شناسی تولید مثل ماهی – تأمل در پنج دهه تحقیقات بنیادی و ترجمه ای عنوان انگلیسی مقاله Fish reproductive biology – Reflecting on five decades of fundamental and translational research انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی باروری درخت ساتن هند شرقی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی باروری درخت ساتن هند شرقی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیست شناسی باروری درخت ساتن هند شرقی (Chloroxylon swietenia DC.، Rutaceae: Sapindales) ، یک درخت بازدارنده الوار عنوان انگلیسی مقاله Reproductive biology of East Indian satinwood (Chloroxylon swietenia DC., Rutaceae: Sapindales), a threatened timber-yielding tree انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از زیست شناسی تا زیست شناسی: نانوکونژات های هماتوپورفیرین-ملانین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از زیست شناسی تا زیست شناسی: نانوکونژات های هماتوپورفیرین-ملانین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از زیست شناسی تا زیست شناسی: نانوکونژات های هماتوپورفیرین-ملانین با اثرات هم افزایی سونودینامیک-فوتوترمال بر روی تومورهای بدخیم عنوان انگلیسی مقاله From biology to biology: Hematoporphyrin-melanin nanoconjugates with synergistic sonodynamic-photothermal effects on malignant tumors انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به خاطر اقتصاد زیستی: تعریف کنید که یک شاسی زیست شناسی مصنوعی چیست! عنوان انگلیسی مقاله For the sake of the Bioeconomy: define what a Synthetic Biology Chassis is! انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل جمعیتی مشخص برای کاهش تعداد سنجاب های خاکستری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل جمعیتی مشخص برای کاهش تعداد سنجاب های خاکستری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل جمعیتی مشخص برای مقایسه مدیریت با استفاده از کنترل و کنترل باروری برای کاهش تعداد سنجاب های خاکستری عنوان انگلیسی مقاله A spatially explicit population model to compare management using culling and fertility control to reduce numbers of grey squirrels انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب: تجزیه و تحلیل زیر گروه های ژنتیکی توسط یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Autosomal Dominantly Inherited Alzheimer Disease: Analysis of genetic subgroups by Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تجزیه و تحلیل یکپارچه بیان ژن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تجزیه و تحلیل یکپارچه بیان ژن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم تجزیه و تحلیل یکپارچه بیان ژن با استفاده از یادگیری خود پیما و شبکه SCAD (انحراف مطلق به نرمی قطع شده) عنوان انگلیسی مقاله An integrative analysis system of gene expression using self-paced learning and SCAD-Net انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب داده محور بهینه سازی مدل و مدل سازی شبکه عصبی برای سلول های سوخت میکروبی عنوان انگلیسی مقاله A Data-Driven Based Framework of Model Optimization and Neural Network Modeling for Microbial Fuel Cells انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]