دانلود رایگان مقاله ISI بیوشیمی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضمین کیفیت و گزارش کنترل کیفیت در فنوتیپ متابولیک بی هدف – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تضمین کیفیت و گزارش کنترل کیفیت در فنوتیپ متابولیک بی هدف – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تضمین کیفیت و گزارش کنترل کیفیت در فنوتیپ متابولیک بی هدف: توصیه های mQACC برای مدیریت کیفیت تحلیلی عنوان انگلیسی مقاله Quality assurance and quality control reporting in untargeted metabolic phenotyping: mQACC recommendations for analytical quality management نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پاسخ آسیب DNA در مقاومت شیمیایی و رادیویی سلولهای سرطانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پاسخ آسیب DNA در مقاومت شیمیایی و رادیویی سلولهای سرطانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش پاسخ آسیب DNA در مقاومت شیمیایی و رادیویی سلولهای سرطانی: آیا مهارکننده های DDR می توانند تنها مشکل را برطرف کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله The role of DNA damage response in chemo- and radio-resistance of cancer cells: Can DDR inhibitors sole the problem? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام های مستعار در شیمی بالینی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام های مستعار در شیمی بالینی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نام های مستعار در شیمی بالینی عنوان انگلیسی مقاله Eponyms in clinical chemistry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از زیست شناسی تا زیست شناسی: نانوکونژات های هماتوپورفیرین-ملانین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از زیست شناسی تا زیست شناسی: نانوکونژات های هماتوپورفیرین-ملانین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از زیست شناسی تا زیست شناسی: نانوکونژات های هماتوپورفیرین-ملانین با اثرات هم افزایی سونودینامیک-فوتوترمال بر روی تومورهای بدخیم عنوان انگلیسی مقاله From biology to biology: Hematoporphyrin-melanin nanoconjugates with synergistic sonodynamic-photothermal effects on malignant tumors انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر +Mg2 بر ریبوزوم چرخان از طریق تثبیت جفت های فسفات – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر +Mg2 بر ریبوزوم چرخان از طریق تثبیت جفت های فسفات – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر +Mg2 تاثیر بر ریبوزوم چرخان از طریق تثبیت فشاری-کششی غیر ترتیبی جفت های فسفات عنوان انگلیسی مقاله Mg2+ Impacts the Twister Ribozyme through Push-Pull Stabilization of Nonsequential Phosphate Pairs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهش زایی هدفمند با استفاده از CRISPR-Cas9 در کنه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهش زایی هدفمند با استفاده از CRISPR-Cas9 در کنه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهش زایی هدفمند با استفاده از CRISPR-Cas9 در کنه تارتن دو لکه ای گیاهخوار Chelyatore عنوان انگلیسی مقاله Targeted mutagenesis using CRISPR-Cas9 in the chelicerate herbivore Tetranychus urticae انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش دورنمای درمان شناسی mRNA – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش دورنمای درمان شناسی mRNA – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش و پیش بینی دورنمای درمان شناسی mRNA عنوان انگلیسی مقاله The challenge and prospect of mRNA therapeutics landscape انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات فاکتورهای مولکولی بر سازگاری ریبوزیم های P ریبونوکلئاز با گرما – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات فاکتورهای مولکولی بر سازگاری ریبوزیم های P ریبونوکلئاز با گرما – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات فاکتورهای مولکولی خارجی بر سازگاری ریبوزیم های P ریبونوکلئاز باکتریایی با شرایط گرماگرای عنوان انگلیسی مقاله Effects of external molecular factors on adaptation of bacterial RNase P ribozymes to thermophilic conditions انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جستجوی کامیون غذای سیار راهبردی برای تقویت ویتامین D – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جستجوی کامیون غذای سیار راهبردی برای تقویت ویتامین D – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جستجوی کامیون غذای سیار راهبردی برای تقویت ویتامین D در کشورهایی با درآمد کم و کمتر از متوسط عنوان انگلیسی مقاله Exploration of strategic food vehicles for vitamin D fortification in low/ lower-middle income countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان و استرس ER: تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی عنوان انگلیسی مقاله Cancer and ER stress: Mutual crosstalk between autophagy, oxidative stress and inflammatory response انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل و مدل سازی افزایش میزان انتشار پروتئین فلورسنت سبز در ژل پروتئین وی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل و مدل سازی افزایش میزان انتشار پروتئین فلورسنت سبز در ژل پروتئین وی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل و مدل سازی افزایش میزان انتشار پروتئین فلورسنت سبز در ژل پروتئین وی عنوان انگلیسی مقاله Analysis and modeling of enhanced green fluorescent protein diffusivity in whey protein gels انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوسنتز توسط اسفنج های همزیستی و افزایش توانایی آنها در فرسایش کربنات کلسیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوسنتز توسط اسفنج های همزیستی و افزایش توانایی آنها در فرسایش کربنات کلسیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فتوسنتز توسط اسفنج های همزیستی توانایی آنها در فرسایش کربنات کلسیم را افزایش می دهد عنوان انگلیسی مقاله Photosynthesis by symbiotic sponges enhances their ability to erode calcium carbonate انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلول سوختی غشای الکترولیت پلیمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلول سوختی غشای الکترولیت پلیمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل انرژی، اکسرژی، اکسرژی پیشرفته و اقتصادی سلول سوختی غشای الکترولیت پلیمر ترکیبی(PEM) و سلولهای فتوولتائیک برای تولید هیدروژن و برق عنوان انگلیسی مقاله Energy, exergy, advanced exergy and economic analyses of hybrid polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell and photovoltaic cells to produce hydrogen and electricity انتشار مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته بیوشیمی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر