دانلود رایگان مقاله ISI بیوشیمی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل حرارتی شیمیایی روغن اسیدی زباله – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل حرارتی شیمیایی روغن اسیدی زباله – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبدیل حرارتی شیمیایی روغن اسیدی زباله به محصولات هیدروکربنی از طریق کاتالیزورهای کامپوزیت پایه عنوان انگلیسی مقاله Thermochemical conversion of waste acidic oil into hydrocarbon products over basic composite catalysts انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت ریشه زایی اکالیپتوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Aspergillus flavipes به عنوان یک محرک زیستی جدید برای تقویت ریشه زایی اکالیپتوس عنوان انگلیسی مقاله Aspergillus flavipes as a novel biostimulant for rooting-enhancement of Eucalyptus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین زیستی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین زیستی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تامین زیستی برای مقابله با کمبود اتانول در هند: یک چارچوب ریاضی عنوان انگلیسی مقاله Bio-Supply Chain Network Design to tackle ethanol deficiency in India: A mathematical framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوارهای کامپوزیت سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوارهای کامپوزیت سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک تکنیک جدید در تهیه نوارهای کامپوزیت فیبر تارچه ابریشم / نانوفیبر سلولزی سازگار با محیط زیست با خواص حرارتی و مکانیکی بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله A novel technique in the preparation of environmentally friendly cellulose nanofiber/silk fibroin fiber composite films with improved thermal and mechanical properties انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت کارآمد میکرو جلبک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت کارآمد میکرو جلبک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت کارآمد میکرو جلبک به واسطه تعامل پلی ساکاریدها با کلسیم و فسفات باقیمانده در محیط رشد عنوان انگلیسی مقاله Efficient microalgae harvesting mediated by polysaccharides interaction with residual calcium and phosphate in the growth medium انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارایی بالای قارچ های ماکرو در تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم با استفاده از فناوری پایدار خاک اره برای کاهش پسماند عنوان انگلیسی مقاله High performance of macrofungi in the production of mycelium-based biofoams using sawdust – Sustainable technology for waste reduction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR ژن ACHE با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر در جمعیت پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Association of status of acetylcholinesterase and ACHE gene 3’ UTR variants (rs17228602, rs17228616) with drug addiction vulnerability in pakistani population انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نانوذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیزور نوری خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نانوذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیزور نوری خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نانوذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیزور نوری خورشیدی: سنتز، مکانیسم ها و کاربردها عنوان انگلیسی مقاله A review of ZnO nanoparticles as solar photocatalysts: Synthesis, mechanisms and applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش جدید درباره آلبومین و بیماری کبد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش جدید درباره آلبومین و بیماری کبد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش جدید درباره آلبومین و بیماری کبد عنوان انگلیسی مقاله New Insights About Albumin and Liver Disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید تخمیری پروتوپاناکسادیول – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید تخمیری پروتوپاناکسادیول – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند زیستی یکپارچه برای تولید تخمیری پروتوپاناکسادیول توسط بازیافت زباله اتانول در طی فرآیند استخراج جریان پایین عنوان انگلیسی مقاله An integrated bioprocess for fermentative production of protopanaxadiol by recycling ethanol waste during down-stream extraction process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای هیومیک اسید تعبیه شده شبکه برتر صمغ عربی کریژل – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای هیومیک اسید تعبیه شده شبکه برتر صمغ عربی کریژل – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجزای هیومیک اسید تعبیه شده شبکه برتر صمغ عربی کریژل برای استفاده چندکاره عنوان انگلیسی مقاله Humic acid particle embedded super porous gum Arabic cryogel network for versatile use انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی: کنش نماتودهاي بيماري زای حشره با حیات خاک عنوان انگلیسی مقاله Ecology of belowground biological control: Entomopathogenic nematode interactions with soil biota انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخریب بی هوازی در خاک زمین های متانوژنیک برنج – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخریب بی هوازی در خاک زمین های متانوژنیک برنج – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential contribution of acetogenesis to anaerobic degradation in methanogenic rice field soils ترجمه عنوان مقاله همکاری بالقوه استوژنسیس برای تخریب بی هوازی در خاک زمین های […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته بیوشیمی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر