دانلود رایگان مقاله ISI شبکه آندوپلاسمی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان، استرس ER و تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان و استرس ER: تداخل متقابل بین اتوفاژی، تنش اکسایشی و پاسخ التهابی عنوان انگلیسی مقاله Cancer and ER stress: Mutual crosstalk between autophagy, oxidative stress and inflammatory response انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه آندوپلاسمی (Endoplasmic Reticulum) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شبکه آندوپلاسمی: شبکه درمیان یاخته ای یا شبکه آندوپلاسمی (به اختصاری ER) جزو اندامک های سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم می کند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آن ها را دربرگرفته است. گذشته از این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین ها و سایر کربوهیدارت ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می شوند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات شبکه آندوپلاسمی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.