دانلود رایگان مقاله ISI علوم جانوری به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغذیه خونی دوم توسط پشه ماده – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغذیه خونی دوم توسط پشه ماده – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Second Blood Meal by Female Lutzomyia longipalpis: Enhancement by Oviposition and Its Effects on Digestion, Longevity, and Leishmania Infection ترجمه عنوان مقاله تغذیه خونی دوم توسط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمله خرس قطبی به انسان – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمله خرس قطبی به انسان – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Polar Bear Attacks on Humans: Implications of a Changing Climate ترجمه عنوان مقاله حمله خرس قطبی به انسان: پیامد های تغییرات آب و هوایی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکات خرس قطبی ماده در دریای کارا در تابستان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکات خرس قطبی ماده در دریای کارا در تابستان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Movement of a Female Polar Bear (Ursus maritimus) in the Kara Sea during the Summer Sea-ice Break-up ترجمه عنوان مقاله حرکات خرس قطبی ماده Ursus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل گزینش منبع یخ دریایی برای خرس های قطبی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل گزینش منبع یخ دریایی برای خرس های قطبی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sea ice resource selection models for polar bears in the Barents Sea subpopulation ترجمه عنوان مقاله مدل های گزینش منبع یخ دریایی برای خرس های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خفاش های جزایر فیلیپین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خفاش های جزایر فیلیپین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bats of the Philippine Islands –a review of research directions and relevance to nationallevel priorities and targets ترجمه عنوان مقاله خفاش های جزایر فیلیپین – بررسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهدید جمعیت خفاش های مهاجر توسط توربین های بادی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهدید جمعیت خفاش های مهاجر توسط توربین های بادی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fatalities at wind turbines may threaten population viability of a migratory bat ترجمه عنوان مقاله تهدید احتمالی مرگ و میر در جمعیت خفاش های مهاجر توسط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نوع غلات و آنزیم بر فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نوع غلات و آنزیم بر فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effect of Cereal Type and Enzyme Addition on Performance, Pancreatic Enzyme Activity, Intestinal Microflora and Gut Morphology of Broilers ترجمه عنوان مقاله  تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی فرمت مقاله  PDF نوع […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته علوم جانوری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر