دانلود رایگان مقاله ISI قارچ به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارایی بالای قارچ های ماکرو در تولید بیوفوم های مبتنی بر میسلیوم با استفاده از فناوری پایدار خاک اره برای کاهش پسماند عنوان انگلیسی مقاله High performance of macrofungi in the production of mycelium-based biofoams using sawdust – Sustainable technology for waste reduction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل بیولوژیکی خاکهای انتقال دهنده سرمی در پارک باغی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل بیولوژیکی خاکهای انتقال دهنده سرمی در پارک باغی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل بیولوژیکی خاکهای انتقال دهنده سرمی (STH) در یک پارک باغی با استفاده از قارچ های ساپروفیت عنوان انگلیسی مقاله Biological control of soil transmitted helminths (STHs) in a zoological park by using saprophytic fungi انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شیمی خاک و مناطق گیاهی در پروش قارچ – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شیمی خاک و مناطق گیاهی در پروش قارچ – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of soil chemistry and plant neighbourhoods in structuring fungal communities in three Panamanian rainforests ترجمه عنوان مقاله نقش شیمی خاک و مناطق گیاهی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of invasive aquatic carrion on soil chemistry and terrestrial microbial communities ترجمه عنوان مقاله اثرات لاشه آبزیان مهاجم در شیمی خاک و جوامع میکروب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر باکتری کمپوست در رشد و تقویت قارچ های تجاری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر باکتری کمپوست در رشد و تقویت قارچ های تجاری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Compost bacteria and fungi that influence growth and development of Agaricus bisporus and other commercial mushrooms ترجمه عنوان مقاله تاثیر باکتری کمپوست و قارچ ها […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قارچ ها به عنوان یک استراتژی برای کاهش ناامنی غذا – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قارچ ها به عنوان یک استراتژی برای کاهش ناامنی غذا – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mushrooms as a strategy to reduce food insecurity in Colombia ترجمه عنوان مقاله قارچ ها به عنوان یک استراتژی برای کاهش ناامنی غذا در کلمبیا فرمت […]

دانلود رایگان مقاله ISI قارچ (Fungus) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف قارچ ها: سماروغ یا قارچ گروهی از جانداران یوکاریوت هستند که شامل ریزاندامگانی مانند مخمرها، و موجودات پرسلولی مثل کپک ها و قارچ های چتری می شوند. این موجودات در فرمانرو قارچ ها طبقه بندی می شوند که گروهی جدا از دو فرمانروی بزرگ جانوران و گیاهان است. در دیواره یاخته های قارچ ها ماده ای به نام کیتین وجود دارد. این موجودات توان فتوسنتز ندارند. نام دیگر قارچ در فارسی سَماروغ بوده است. مردم عادی به آن کلاه دیوان و چتر مار هم می گویند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات قارچ در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.