دانلود رایگان مقاله ISI نوکلئوتید به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR ژن ACHE با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر در جمعیت پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Association of status of acetylcholinesterase and ACHE gene 3’ UTR variants (rs17228602, rs17228616) with drug addiction vulnerability in pakistani population انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتباط هورمون پروژسترون دریافت کننده چند ریختی با سقط جنین – اسپرینگر ۲۰۱۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتباط هورمون پروژسترون دریافت کننده چند ریختی با سقط جنین – اسپرینگر ۲۰۱۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط هورمون پروژسترون دریافت کننده چند ریختی با سقط جنین در بارداری متناوب وابسته به ژنتیک در جمعیت تایوانی هان (چین) عنوان انگلیسی مقاله Association of progesterone receptor polymorphism with idiopathic recurrent pregnancy loss in Taiwanese Han population انتشار مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقاله ISI نوکلئوتید (Nucleotide) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف نوکلئوتید: نوکلئوتیدها، مولکولهای آلی شامل نوکلئوزید و فسفات می باشند. آن ها به عنوان واحدهای مونومری پلیمرهای نوکلئیک اسیدی: دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) و ریبونوکلئیک اسید (RNA) را تشکیل می دهند، که هردو مولکول های زیستی اساسی در تمام اشکال حیات روی زمین می باشند. نوکلئوتیدها از طریق رژیم غذایی به دست آمده و هم چنین در کبد از طریق مواد غذایی رایج سنتز می گردند.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات نوکلئوتید در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.