دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 20 از 24 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر در ژنومیک عملکرد پنبه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش های اخیر در ژنومیک عملکرد پنبه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent insights into cotton functional genomics: progress and future perspectives ترجمه عنوان مقاله بینش های اخیر در ژنومیک عملکرد پنبه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری های مزمن – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری های مزمن – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Functional role of mesenchymal stem cells in the treatment of chronic neurodegenerative diseases ترجمه عنوان مقاله نقش کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه تکنیک های آنالیز گسترده ژنوم به آنالیز متیلاسیون DNA – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه تکنیک های آنالیز گسترده ژنوم به آنالیز متیلاسیون DNA – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of genome-wide analysis techniques to DNA methylation analysis in human cancer ترجمه عنوان مقاله مقایسه تکنیک های آنالیز گسترده ژنوم به آنالیز متیلاسیون DNA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلول های بنیادی Mesenchymal: ژن های انتحاری در سرطان – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سلول های بنیادی Mesenchymal: ژن های انتحاری در سرطان – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cells: A new platform for targeting suicide genes in cancer ترجمه عنوان مقاله سلول های بنیادی Mesenchymal: پلت فرم برای هدف قرار دادن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش فشار خون ریوی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش فشار خون ریوی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pulmonary Hypertension: Molecular Aspects of Current Therapeutic Intervention and Future Direction ترجمه عنوان مقاله افزایش فشار خون ریوی: جنبه های مولکولی مداخله درمانی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش CRISPR در تحقیقات بیولوژیکی و زیست پزشکی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش CRISPR در تحقیقات بیولوژیکی و زیست پزشکی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CRISPR Editing in Biological and Biomedical Investigation ترجمه عنوان مقاله ویرایش CRISPR در تحقیقات بیولوژیکی و زیست پزشکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ROS میتوکندری در ایمنی آنتی باکتریال – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ROS میتوکندری در ایمنی آنتی باکتریال – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of mitochondrial ROS in antibacterial immunity ترجمه عنوان مقاله نقش ROS میتوکندری در ایمنی آنتی باکتریال فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جراحی پری اپیکال با استفاده از پودر کربنات کلسیم هیدروکسید – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جراحی پری اپیکال با استفاده از پودر کربنات کلسیم هیدروکسید – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonsurgical Clinical Management of Periapical Lesions Using Calcium Hydroxide-Iodoform-Silicon-Oil Paste ترجمه عنوان مقاله مدیریت جراحی پری اپیکال با استفاده از پودر کربنات کلسیم هیدروکسید یدوفرم سیلیکون […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همخوانی سراسر ژنوم در فشار خون اولیه – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همخوانی سراسر ژنوم در فشار خون اولیه – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brief Overview of a Decade of Genome-Wide Association Studies on Primary Hypertension ترجمه عنوان مقاله بررسی دهه مطالعه همخوانی سراسر ژنوم در فشار خون اولیه فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لیموترش تونس: خواص فیتوشیمیایی – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لیموترش تونس: خواص فیتوشیمیایی – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Citrus limon from Tunisia: Phytochemical and Physicochemical Properties and Biological Activities ترجمه عنوان مقاله لیموترش تونس: خواص فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی بیولوژیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عفونت مایع آمنیوتیک در بارداری های زودرس – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عفونت مایع آمنیوتیک در بارداری های زودرس – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Amniotic Fluid Infection in Preterm Pregnancies with Intact Membranes ترجمه عنوان مقاله عفونت مایع آمنیوتیک در بارداری های زودرس با غشاهای غیر قابل کنترل فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گلیکوئیدات رامنتین از جنس اسپیره – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گلیکوئیدات رامنتین از جنس اسپیره – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rhamnetin Glycosides from the Genus Spiraea ترجمه عنوان مقاله گلیکوئیدات رامنتین از جنس اسپیره فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط زیست شناسی و شیمی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات ژنتیکی و اصلاح یک سویه تولید مخمر – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات ژنتیکی و اصلاح یک سویه تولید مخمر – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Genetic characterization and modification of a bioethanol-producing yeast strain ترجمه عنوان مقاله خصوصیات ژنتیکی و اصلاح یک سویه تولید مخمر تولید بیواتانول فرمت مقاله انگلیسی […]

مقالات انگلیسی رایگان زیست شناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته زیست شناسی (به انگلیسی Biology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های زیست شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره زیست شناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده زیست شناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه زیست شناسی به ترتیب سال انتشار: