مقالات Q1 زیست شناسی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش دورنمای درمان شناسی mRNA – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش دورنمای درمان شناسی mRNA – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش و پیش بینی دورنمای درمان شناسی mRNA عنوان انگلیسی مقاله The challenge and prospect of mRNA therapeutics landscape انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ریبوسوئیچ های مصنوعی توسط ترتیب گذاری آمپلیکون – Nature 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ریبوسوئیچ های مصنوعی توسط ترتیب گذاری آمپلیکون – Nature 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی ریبوسوئیچ های مصنوعی با توان بالا توسط ترتیب گذاری آمپلیکون بدون بارکد در سلولهای انسانی عنوان انگلیسی مقاله High-throughput identification of synthetic riboswitches by barcode-free amplicon-sequencing in human cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اپی ژنتیک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های اپی ژنتیک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های اپی ژنتیک محرک تعهد دودمان در سلولهای بنیادی مزانشیمی عنوان انگلیسی مقاله Epigenetic mechanisms driving lineage commitment in mesenchymal stem cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات چند لایه ترکیبی برای ویرایش ژنوم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات چند لایه ترکیبی برای ویرایش ژنوم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانوذرات چند لایه ترکیبی برای ویرایش ژنوم CRISPR-Cas9 عنوان انگلیسی مقاله Synthetic multi-layer nanoparticles for CRISPR-Cas9 genome editing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزاری جهت تسهیل در شناسایی باکتریها از صدف در طی ذخیره سازی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزاری جهت تسهیل در شناسایی باکتریها از صدف در طی ذخیره سازی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل HRM به عنوان ابزاری جهت تسهیل در شناسایی باکتریها از صدف در طی ذخیره سازی در ۴ درجه سانتیگراد عنوان انگلیسی مقاله HRM analysis as a tool to facilitate identification of bacteria from mussels during storage at 4 °C انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت فعلی ویرایش ژنوم در دام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت فعلی ویرایش ژنوم در دام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت فعلی ویرایش ژنوم در دام عنوان انگلیسی مقاله Current progress of genome editing in livestock انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایل سازی ترانسکریپتوم RNA های بلند غیر کد کننده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایل سازی ترانسکریپتوم RNA های بلند غیر کد کننده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروفایل سازی ترانسکریپتوم RNA های بلند غیر کد کننده مربوط به بافتهای چربی گاو Qinchuan عنوان انگلیسی مقاله Transcriptome profiling of lncRNA related to fat tissues of Qinchuan cattle انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض نانوذرات مغناطیسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض نانوذرات مغناطیسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی و دستکاری از راه دور در معرض نانوذرات نیمه هادی مغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله Mesenchymal stem cells proliferation and remote manipulation upon exposure to magnetic semiconductor nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم درمانی در بیماریهای قلبی عروقی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم درمانی در بیماریهای قلبی عروقی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویرایش ژنوم درمانی در بیماریهای قلبی عروقی عنوان انگلیسی مقاله Therapeutic genome editing in cardiovascular diseases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم با دخالت CRISPR/Cas9 قوی برای موز و بارهنگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویرایش ژنوم با دخالت CRISPR/Cas9 قوی برای موز و بارهنگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویرایش ژنوم با دخالت CRISPR/Cas9 قوی برای موز و بارهنگ (Musa spp.) عنوان انگلیسی مقاله Robust CRISPR/Cas9 mediated genome editing tool for banana and plantain (Musa spp.) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهی جدید برای ویرایش ژنوم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهی جدید برای ویرایش ژنوم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویرایش پرایم: راهی جدید برای ویرایش ژنوم عنوان انگلیسی مقاله Prime Editing: A New Way for Genome Editing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله بررسی کوتاه (Mini Review) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پذیری پلی ساکارید سولفات از کاهوی دریایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پذیری پلی ساکارید سولفات از کاهوی دریایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر پذیری پلی ساکارید های سولفات از کاهوی دریایی دارای فاکتورهای لختگی Xa و IIa و تشکیل لخته خون سیاهرگی عنوان انگلیسی مقاله Influence of sulfated polysaccharides from Ulva lactuca L. upon Xa and IIa coagulation factors and on venous blood clot formation انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب: تجزیه و تحلیل زیر گروه های ژنتیکی توسط یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Autosomal Dominantly Inherited Alzheimer Disease: Analysis of genetic subgroups by Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 زیست شناسی به زبان انگلیسی از مجلات ISI