دانلود رایگان مقاله ISI شیمی آلی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نیتریک اکسید بر ضربه در دستگاه سنجش عدد اکتان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نیتریک اکسید بر ضربه در دستگاه سنجش عدد اکتان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر نیتریک اکسید بر ضربه در دستگاه سنجش عدد اکتان عنوان انگلیسی مقاله The impact of nitric oxide on knock in the octane rating engine انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری اپوکسی با نانوذرات مغناطیسی CoxFe3-xO4 دستکاری شده سطحی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) عنوان انگلیسی مقاله Curing epoxy with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) surface-functionalized CoxFe3-xO4 magnetic nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه سینتیکی ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه سینتیکی ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه سینتیکی ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله Kinetic study of transesterification using particle swarm optimization method انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک کاتد پلی آمید با ثبات و قابلیت سرعت بالاتر برای باتری های لیتیوم-یون – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک کاتد پلی آمید با ثبات و قابلیت سرعت بالاتر برای باتری های لیتیوم-یون – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک کاتد پلی آمید با ثبات و قابلیت سرعت بالاتر برای باتری های لیتیوم-یون عنوان انگلیسی مقاله A polyimide cathode with superior stability and rate capability for lithium-ion batteries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR ژن ACHE با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر در جمعیت پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Association of status of acetylcholinesterase and ACHE gene 3’ UTR variants (rs17228602, rs17228616) with drug addiction vulnerability in pakistani population انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی جاذب های فوتوکاتالیست یکپارچه برای تصفیه فاضلاب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی جاذب های فوتوکاتالیست یکپارچه برای تصفیه فاضلاب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی جاذب های فوتوکاتالیست یکپارچه برای تصفیه فاضلاب عنوان انگلیسی مقاله A review of integrated photocatalyst adsorbents for wastewater treatment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسته بندی پایدار از کربن فعال حاصل از زباله – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بسته بندی پایدار از کربن فعال حاصل از زباله – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بسته بندی پایدار از کربن فعال حاصل از زباله برای جذب دی اکسید کربن عنوان انگلیسی مقاله Sustainable packaging waste-derived activated carbon for carbon dioxide capture انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر افزودن هیدروژن بر تجزیه متان به هیدروژن و کربن بر کاتالیزور کربن فعال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر افزودن هیدروژن بر تجزیه متان به هیدروژن و کربن بر کاتالیزور کربن فعال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر افزودن هیدروژن بر تجزیه متان به هیدروژن و کربن بر کاتالیزور کربن فعال عنوان انگلیسی مقاله Effect of hydrogen additive on methane decomposition to hydrogen and carbon over activated carbon catalyst انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرار دادن نانومواد کربن روی نقشه چرخه کربن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرار دادن نانومواد کربن روی نقشه چرخه کربن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار دادن نانومواد کربن روی نقشه چرخه کربن عنوان انگلیسی مقاله Putting carbon nanomaterials on the carbon cycle map انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نقایص کربن بر عملکرد کاتالیزوری کربن نیتروژن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نقایص کربن بر عملکرد کاتالیزوری کربن نیتروژن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر نقایص کربن بر عملکرد کاتالیزوری کربن نیتروژن با استفاده از هیدروکلراید استیلن عنوان انگلیسی مقاله Effect of carbon defects on the nitrogen-doped carbon catalytic performance for acetylene hydrochlorination انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت اثر نانولوله های کربنی بر روی کامپوزیت های کربن / کربن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت اثر نانولوله های کربنی بر روی کامپوزیت های کربن / کربن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت اثر نانولوله های کربنی بر روی کامپوزیت های کربن / کربن قبل و بعد از عملیات حرارتی عنوان انگلیسی مقاله Reinforcing effects of carbon nanotube on carbon/carbon composites before and after heat treatment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرشی بر آلودگی زدایی فاضلاب با استفاده از جاذب های پلیمری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرشی بر آلودگی زدایی فاضلاب با استفاده از جاذب های پلیمری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرشی بر آلودگی زدایی فاضلاب با استفاده از جاذب های پلیمری عنوان انگلیسی مقاله Insight into wastewater decontamination using polymeric adsorbents انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeNiMn تقویت شده از طریق پخش اکسید عنوان انگلیسی مقاله Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شیمی آلی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر