دانلود رایگان مقاله ISI شیمی آلی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشا گزینش شیمیایی در واکنش های بنزویینی کاتالیز شده N- هیتروکلیک کاربن- ACS 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشا گزینش شیمیایی در واکنش های بنزویینی کاتالیز شده N- هیتروکلیک کاربن- ACS 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله منشا گزینش شیمیایی در واکنش های بنزویینی کاتالیز شده N- هیتروکلیک کاربن: نظریه تابعی چگالی (DFT) و دیدگاه های مبتنی بر آزمایشات عنوان انگلیسی مقاله Origin of Chemoselectivity in N-Heterocyclic Carbene Catalyzed Cross-Benzoin Reactions: DFT and Experimental Insights انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش الکتروشیمیایی  CO2 در نانوفوم های مس – ACS 2014

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس – ACS 2014

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical Reduction of CO2 at Copper Nanofoams انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه ACS نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی – ACS 2006

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی – ACS 2006

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی عنوان انگلیسی مقاله Polymer Nanocomposites Containing Carbon Nanotubes انتشار  مقاله سال ۲۰۰۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه ACS نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک  – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Applications of Metal-Organic Frameworks in Electrochemical Sensors ترجمه عنوان مقاله جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک ارزش افزوده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی یک آمین شاخه ای و ترکیبات اپوکسی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی یک آمین شاخه ای و ترکیبات اپوکسی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preparation of a branched amine and physical and thermal studies of epoxy compositions including the amine compound ترجمه عنوان مقاله آماده سازی یک آمین شاخه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon allotropes as sensors for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Solvothermal and electrochemical synthetic method of HKUST-1 and its methane storage capacity ترجمه عنوان مقاله  روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1 و ظرفیت ذخیره‌سازی متان در آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  شیمی گرایش های مرتبط شیمی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دی اکسید کربن در فرایند گاز تا متانول مرکب از بهسازی مخلوط دی اکسید کربن ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دی اکسید کربن در فرایند گاز تا متانول مرکب از بهسازی مخلوط دی اکسید کربن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficient utilization of carbon dioxide in a gas-to-methanol process composed of CO2/steam–mixed reforming and methanol synthesis ترجمه عنوان مقاله  استفاده موثر از دی اکسید کربن در فرایند گاز تا متانول مرکب از بهسازی مخلوط دی اکسید کربن / بخار و سنتز متانول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  بقایای آفت کش  آلی کلر در نمونه خام مواد غذایی بازارهای باز  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بقایای آفت کش آلی کلر در نمونه خام مواد غذایی بازارهای باز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessment of organochlorine pesticide residues in raw food samples from open markets in two African cities ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی بقایای آفت کش های آلی کلر در نمونه های خام مواد غذایی بازارهای باز در دو شهر آفریقایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف مواد آلی فاضلاب کشتارگاه با ترکیب هضم ناهوازی و فرایند فوتو الکترو ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف مواد آلی فاضلاب کشتارگاه با ترکیب هضم ناهوازی و فرایند فوتو الکترو ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Removal of organic matter contained in slaughterhouse wastewater using a combination of anaerobic digestion and solar photoelectro-Fenton processes ترجمه عنوان مقاله  حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو – فنتون فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خود اشتعالی بوتانول و اتانول با سوخت دیزلی و بیودیزلی در احتراق ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خود اشتعالی بوتانول و اتانول با سوخت دیزلی و بیودیزلی در احتراق ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Autoignition of blends of n-butanol and ethanol with diesel or biodiesel fuels in a constant-volume combustion chamber ترجمه عنوان مقاله  خود اشتعالی مخلوط های n-بوتانول و اتانول با سوخت های دیزلی و بیودیزلی در یک محفظه احتراق حجم ثابت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شیمی آلی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر