دانلود رایگان مقاله ISI کاتالیزور یا کاتالیست به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز زئولیت به واسطه صرف کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر کاتالیزور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز زئولیت به واسطه صرف کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر کاتالیزور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز زئولیت به واسطه صرف کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر کاتالیزور عنوان انگلیسی مقاله Synthesis of zeolites from spent fluid catalytic cracking catalyst انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نانوذرات نئودیمیم وانادات به عنوان یک کاتالیزور کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نانوذرات نئودیمیم وانادات به عنوان یک کاتالیزور کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از نانوذرات نئودیمیم وانادات به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای افزایش تصفیه آب فتوکاتالیتی عنوان انگلیسی مقاله Utilizing of neodymium vanadate nanoparticles as an efficient catalyst to boost the photocatalytic water purification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاتالیزور فنتون مانند کاربردی و قابل بازیافت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاتالیزور فنتون مانند کاربردی و قابل بازیافت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک کاتالیزور فنتون مانند کاربردی و قابل بازیافت تولید شده بدون انتشار فاضلاب و ارزیابی عملکرد آن عنوان انگلیسی مقاله An easily applicable and recyclable Fenton-like catalyst produced without wastewater emission and its performance evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلاتین تک اتم نیترید کربن گرافیتی اصلاح شده به عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلاتین تک اتم نیترید کربن گرافیتی اصلاح شده به عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پلاتین تک اتم نیترید کربن گرافیتی اصلاح شده به عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد برای هیدروژنه کردن نیتروبنزن به آنیلین عنوان انگلیسی مقاله Single Pt atom decorated graphitic carbon nitride as an efficient photocatalyst for the hydrogenation of nitrobenzene into aniline انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نانوذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیزور نوری خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نانوذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیزور نوری خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نانوذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیزور نوری خورشیدی: سنتز، مکانیسم ها و کاربردها عنوان انگلیسی مقاله A review of ZnO nanoparticles as solar photocatalysts: Synthesis, mechanisms and applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر افزودن هیدروژن بر تجزیه متان به هیدروژن و کربن بر کاتالیزور کربن فعال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر افزودن هیدروژن بر تجزیه متان به هیدروژن و کربن بر کاتالیزور کربن فعال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر افزودن هیدروژن بر تجزیه متان به هیدروژن و کربن بر کاتالیزور کربن فعال عنوان انگلیسی مقاله Effect of hydrogen additive on methane decomposition to hydrogen and carbon over activated carbon catalyst انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاتالیزور Cr / ZrO2 برای آماده سازی واکنش انتقال آب-گاز معکوس از پساب محتوی کرومیوم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاتالیزور Cr / ZrO2 برای آماده سازی واکنش انتقال آب-گاز معکوس از پساب محتوی کرومیوم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک کاتالیزور انتخابی قوی Cr / ZrO2 برای آماده سازی واکنش انتقال آب-گاز معکوس از پساب محتوی کرومیوم شبیه سازی شده توسط یک فرایند رسوب گذاری فتوکاتالیستی عنوان انگلیسی مقاله A highly selective Cr/ZrO2 catalyst for the reverse water-gas shift reaction prepared from simulated Cr-containing wastewater by a photocatalytic deposition […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیلیس سیلیکا مزوزوپور بزرگ به عنوان کاتالیزور پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیلیس سیلیکا مزوزوپور بزرگ به عنوان کاتالیزور پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modulated large-pore mesoporous silica as an efficient base catalyst for the Henry reaction ترجمه عنوان مقاله سیلیس سیلیکا مزوزوپور بزرگ به عنوان کاتالیزور پایدار برای […]

دانلود رایگان مقاله ISI کاتالیزور یا کاتالیست (Catalyseur) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف کاتالیست: کاتالیزور، کاتالیست یا کاتالیزگر کارایی های زیادی دارد. کاتالیزگر ماده ای است که اگر به مخلوط واکنشی افزوده شود، سرعت رسیدن ماده به حالت تعادل در سیستم را، بدون آنکه خود دستخوش تغییر شیمیایی پایدار شود، تغییر می دهد و معمولا آن را افزایش می دهد. کاتالیزورها ممکن است همگن یا ناهمگن باشند ولی معیارهای زیر در تمامی آنها صدق می کند: اگرچه کاتالیزور می تواند بر سرعت واکنش اثر گذارد، اما نمی تواند موقعیت تعادل را در یک واکنش برگشت پذیر تغییر دهد.
رشته های مرتبط: شیمی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات کاتالیزور یا کاتالیست در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.