دانلود رایگان مقاله ISI جامعه شناسی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنجاه سال رهبری جامعه شناختی در علوم اجتماعی و پزشکی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنجاه سال رهبری جامعه شناختی در علوم اجتماعی و پزشکی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پنجاه سال رهبری جامعه شناختی در علوم اجتماعی و پزشکی عنوان انگلیسی مقاله Fifty years of sociological leadership at Social Science and Medicine انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامعه شناسی: گفتمان اخلاقی و تغییر هنجاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامعه شناسی: گفتمان اخلاقی و تغییر هنجاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جامعه شناسی: گفتمان اخلاقی و تغییر هنجاری عنوان انگلیسی مقاله Sociology: Moral dialogues and normative change انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه هایی درباره خشونت علیه زنان در فیلم تایلندی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه هایی درباره خشونت علیه زنان در فیلم تایلندی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه هایی درباره خشونت علیه زنان در فیلم تایلندی: ابدیت عنوان انگلیسی مقاله Perspectives on violence against women in Thai film: The Eternity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های سازگاری با شرایط در فیجی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های سازگاری با شرایط در فیجی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های سازگاری با شرایط در فیجی: نقش ارزش های اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Climate adaptation strategies in Fiji: The role of social norms and cultural values انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا فرهنگ های ملی در حال تغییرند؟ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا فرهنگ های ملی در حال تغییرند؟ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا فرهنگ های ملی در حال تغییرند؟ شواهدی از بررسی ارزش های جهانی عنوان انگلیسی مقاله Are National Cultures Changing? Evidence from the World Values Survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه اجتناب از وازنی و نوع دوستی متعادل شده با ارزش های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه اجتناب از وازنی و نوع دوستی متعادل شده با ارزش های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه میان اجتناب از وازنی و نوع دوستی متعادل شده با ارزش های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between rejection avoidance and altruism is moderated by social norms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های ورود به محیط مدرسه چند فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های ورود به محیط مدرسه چند فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت مسئول و چالش های ورود به محیط مدرسه چند فرهنگی در اسلونی عنوان انگلیسی مقاله Responsible management and challenges of inclusion in multicultural school environment in Slovenia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان در نپال عنوان انگلیسی مقاله Social norms and women’s risk of intimate partner violence in Nepal انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت دانش در مدیریت دولتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت دانش در مدیریت دولتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت دانش در مدیریت دولتی: تحلیل گفتمان ارزش عمومی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Construction in Public Administration: A Discourse Analysis of Public Value انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender non-conformity and the modern workplace: New frontiers in understanding and promoting gender identity expression at work ترجمه عنوان مقاله  عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری اجتماعی مبتنی بر حیات وحش و پویایی های زندگی اجتماعی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری اجتماعی مبتنی بر حیات وحش و پویایی های زندگی اجتماعی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مناطق حفاظت شده، گردشگری اجتماعی مبتنی بر حیات وحش و پویایی های زندگی اجتماعی: حرکت مارپیچ بالا و پایین سرمایه های جامعه عنوان انگلیسی مقاله Protected areas, wildlife-based community tourism and community livelihoods dynamics: spiraling up and down of community capitals انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمان و فیسبوک: تاثیر شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ – ۲۰۱۶ Sage

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایمان و فیسبوک: تاثیر شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ – ۲۰۱۶ Sage

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی: تاثیر سایت های شبکه اجتماعی بر عقاید مذهبی در نوجوانان بالغ عنوان انگلیسی مقاله Faith and Facebook in a Pluralistic Age: The Effects of Social Networking Sites on the Religious Beliefs of Emerging Adults انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانی – Sage 2013

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانی – Sage 2013

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ تعریف عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی عنوان انگلیسی مقاله What global citizens and whose global moral order? Defining the global at BBC World News انتشار مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته جامعه شناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر